Deň 1 – modlitebné podnety pre piatok, 27.marca 2020

  1. Modlime aby Božia cirkev ostala silná uprostred veľkej zdravotnej krízy COVID – 19, ktorej tento svet čelí. Modlime sa za mnoho našich zdravotných profesionálov, doktorov, sestričky a ostatných zdravotníckych pracovníkov nepretržite pracujúcich na záchrane ľudských životov.
  2. Modlime sa za našich členov, predovšetkým v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, pretože sú to najviac zasiahnuté oblasti COVID-19 v Európe.
  3. Modlime sa za členov cirkvi a zdravotníckych pracovníkov v New York City, jednu z najťažšie zasiahnutých oblastí v Spojených štátoch amerických.
  4. Modlime sa za zastavenie šírenia koronavírovej pandémie a za to, aby Boh vypočul volanie svojho ľudu a uzdravil našu Zem.
  5. Modlime sa za to, aby aj uprostred chaosu si kresťania po celom svete pocítili blízkosť Ježišovho návratu a aby sa primkli k nebeskému trónu v modlitbe o Ducha Svätého.