Deň 2 – modlitebné podnety pre sobotu, 28. marca 2020

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ Ján 14:27

„Nepriateľ nikdy nemôže vytrhnúť z Kristovej ruky toho, kto verí jeho zasľúbeniam.“ (16Manuscript 92, 1901)

  1. Modlime sa za nahradenie strachu pokojom a aby sme ako ľudia ostali stáť silní uprostred chaosu vo viere, že Boh má všetko pod kontrolou.
  2. Modlime sa za tých, ktorí zápasia s koronavírom alebo stratili blízke osoby počas tejto pandémie. Modlime sa za nádej a útechu uprostred bolesti.
  3. Modlime sa za členov cirkvi v Keni a iných štátoch Afriky, pretože ich trhy pod holým nebom sa zatvárajú.
  4. Modlime sa za kolportérov, kazateľov, učiteľov, biblických pracovníkov a ostatných, ktorí nemôžu ich službu vykonávať spôsobom ako doteraz. Modlime sa za Božiu múdrosť a nápady pre nové spôsoby služby.
  5. Modlime sa za zbory, ktoré boli zatvorené z dôvodu vírusu. Modlime sa aby zhromaždenia našli spôsob ako sa „spoločne stretávať“ prostredníctvom internetového prenosu a vydávaním svedectva vhodnými „sociálne dištancujúcimi“ spôsobmi.