Den 2 – Podněty k modlitbám – Sobota, 28. Března 2020

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Jan 14,27

Nepřítel nikdy nemůže vytrhnout z ruky Kristovy toho, kdo jednoduše důvěřuje Jeho zaslíbením.  (16Manuscript 92, 1901)

  1. Modleme se, aby byl strach proměněn v pokoj a abychom my, jako lid, stáli uprostřed chaosu s pevnou důvěrou, že Bůh má všechno pod kontrolou.
  2. Modleme se za ty, kteří se potýkají s koronavirem, nebo ty, kdo přišli o svoje milované v této pandemii. Modleme se za naději a útěchu uprostřed bolesti.
  3. Modleme se za členy církve v Keni a dalších afrických zemích, kteří trpí, protože jsou jejich obchody pod širým nebem zavírány.
  4. Modleme se za kolportéry, kazatele, učitele, biblické pracovníky a další profese, které nemohou být dále vykonávány formou osobních setkávání. Modleme se o Boží moudrost a inspiraci pro nové způsoby služby. 
  5. Modleme se za sbory, které byly uzavřeny kvůli Koronaviru. Modleme se, aby společenství našla cesty jak zůstat “pohromadě” skrze internetové živé přenosy a jak vydávat svědectví patřičnými “sociálně distancovanými” metodami.