Den 4 – Podněty k modlitbám – Pondělí, 30. Března 2020

„Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží.“ Žalm 91, 6-7 (ČSP)

„Víra se upevňuje, když přichází do konfliktu s pochybnostmi a opačnými vlivy. Zkušenost získana v takových zkouškách má větší hodnotu než nejdražší klenoty.“ Testimonies, vol. 3, p. 555

  1. Modleme se, aby Bůh naplnil zaslíbení Žalmu 91 a postavil hráz kolem Svých dětí, která by je ochránila před koronavirovou epidemií postihující celý svět.
  2. Modleme se, aby tato světová krize byla rozhodujícím momentem v dějinách církve, aby lidé otevřeli oči a viděli, že Ježíšův příchod je blízko.
  3. Modleme se za lidi, kteří žijí v přelidněných čtvrtích velikých měst, aby byli tvořiví při vymýšlení způsobů, jak zůstat zdraví a ve spojení s druhými. Modleme se obzvlášť za děti, které nemohou chodit ven.
  4. Modleme se o moudrost pro mnohá rozhodnutí, která musí v současné době dělat světové vedení církve. Modleme se za Boží moudrost v této náročné době.
  5. Modleme se za moudrost pro naši vládu a světové vůdce během těchto těžkých časů. Modleme se, aby mezi našimi nejvyššími představiteli a vládními úředníky byli lidé, kteří by opravdově hledali Boha.