Deň 5 – modlitebné podnety pre utorok, 31. marca 2020

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ Lukáš 11:13

„Na zostúpenie Ducha Svätého na cirkev je pozerané ako na vec budúcnosti, ale je privilégiom cirkvi to mať už teraz. Hľadajte, modlite sa a verte. Musíme to mať a Nebesia čakajú na to, aby nám to udelili.“ (The Review and Herald, 19. marec 1895)

  1. Modlime sa za tých, ktorí obdržali čerstvú diagnózu COVID-19. Modlime sa o múdrosť pre prijatie liečebných postupov.
  2. Modlime sa za členov cirkvi adventistov, aby modelovali postupy zdravého životného štýlu a prírodných spôsobov posilnenia imunitného systému, ako je jedenie veľa ovocia a zeleniny, robenie teplých a studených kontrastných spŕch a otváranie okien pre dýchanie sviežeho vzduchu.
  3. Modlime sa, aby sme ako cirkev vedeli efektívne používať a zdieľať zdravotné posolstvo, „pravú ruku evanjelia“, s online vzdelávaním, videami a inými kreatívnymi spôsobmi misie.
  4. Modlime sa, aby sme namiesto márnenia tohto predĺženého času sekulárnou zábavou, radšej strávili tento čas študovaním Božieho slova, modlením a čítaním kníh a pozeraním videí, ktoré umožnia rásť našej viere.
  5. Modlime sa za zbory po celom svete aby pripravili plány ako udržať zborových členov spojených počas izolácie.