Den 6 – Podněty k modlitbám – Středa, 1. Dubna 2020

“Já ale budu volat k Bohu a Hospodin mě zachrání. Večer, ráno i v poledne k němu budu promlouvat, budu úpět a on mé volání vyslyší. V pokoji vykoupí mou duši z bojů proti mně, přestože je jich proti mně tolik.” (Žalm 55,17-19)

“Když se církev probudí ke svému svatému povolání, bude do nebe vystupovat mnohem více vroucích a působivých modliteb, aby Duch svatý ukázal Božímu lidu dílo a službu ke spasení duší. Máme pevné zaslíbení, že se Bůh přiblíží ke každé hledající duši.” (1 Selected Messages/Vybraná poselství, str. 116)

  1. Modleme se za naše prarodiče, rodiče a starší lidi, aby měli sílu a zdravou mysl v této celosvětové krizi.
  2. Modleme se za naše zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry a další, kteří nepřetržitě pracují při péči o narůstající počet nakažených koronavirem. Modleme se za jejich osobní zdraví a bezpečí.
  3. Modleme se, aby se trojandělské poselství mohlo mnohem silněji šířit v částech světa, kde byly zrušeny velké události a evangelizační programy, když se oči všech lidí  obracejí směrem k nebi.
  4. Modleme se za iniciativu Mission to the Cities (Misie do měst), která probíhá v mnoha oblastech světové církve. Modlete se, aby nyní bylo možné sklidit zasetá semínka pro Boží království.
  5. Modleme se za moudrost, trpělivost a milost při vyrovnávání se s mnoha změnami, které nastávají v každodenním životě, aby je lidé mohli zvládnout a navíc být věrnými svědky o Boží všemocném vedení v jejich životech.