Deň 8 – Modlitebné podnety pre piatok, 3. apríla 2020

1. Modli sa za krajiny a regióny, ktoré boli ťažko postihnuté pandémiou COVID-19 s obeťami na životoch a ťažkosťami či kolapsom vo verejnom zdravotníckom systéme.

2. Modli sa za vytrvalosť a silu pre lekárov a zdravotný personál. V prípade, že poznáte niekoho, kto pracuje v zdravotníctve, dajte im vedieť, že sa menovite za nich modlíte.

3. Modlite sa za Božiu milosť pre členov tvojho zboru, ktorí sa musia vyrovnať s dennými zmenami v ich živote. Modli sa za tých z tvojho zboru, ktorí sú postihnutí – nech dokážu byť aj v tejto situácii vernými Božími svedkami.

4. Modli sa za členov cirkvi, nech dokážu nájsť spôsoby ako povzbudzovať jeden druhého vo viere. Špeciálne však za tých, ktorí sú osamote v domácej karanténe či izolácii. Povzbuď ich!

5. Modli sa za tých v severozápadnej časti misie Mindanao na Filipínach. Títo ľudia trpia nedostatkom jedla a ostatnými základnými dennými potrebami počas pandémie COVID – 19. Modli sa za nich a ich vieru aby neochabovala.