Deň 10 – modlitebné podnety pre nedeľu, 5. apríla 2020

Úkryt v Jeho stane

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu” (Žalm 27:5, SEP)

“Boh je ochotný vykonať veľké veci prostredníctvom tých, čo mu dôverujú.. Slabosť mnohých kazateľov spočíva v tom, že sa príliš spoliehajú na vlastnú múdrosť a Pánovi nedávajú príležitosť, aby v ich záujme prejavil svoju vlastnú moc. Boh pomáha svojim veriacim deťom v každej tiesni, ak sa naňho bezvýhradne spoľahnú a ak ho poslúchajú.”  (Patriarchovia a Proroci, str. 367)

Otázky na zamyslenie: Čo znamená ukrývať sa v skrýši Jeho stanu? Prečo máme ako kresťania tak málo duchovnej sily? Aké dve činnosti od nás Boh očakáva? Ako ich počas aktuálnej krízy môžeme praktizovať?

1. Modli sa za členov cirkvi v pacifickej krajine Fidži, ktorí túžia byt” svetlom” v strede tohto “sveta chaosu”. Modli sa, nech sú piliermi nádeje a kotvami stability v týchto ťažkých časoch. Nech odrážajú Ježišovu lásku pri každom, koho stretnú.

2. Modli sa za miestnu stanicu “Hope” na ostrovoch Fidži. Nech je hodnoverným médiom skrze ktoré mnohí môžu byť zachránení pre Božie kráľovstvo.

3. Modli sa za študentov pripravujúcich sa pre misiu pre tento svet, ktorí odolávajú pandémii COVID – 19 a ktorí sú odlúčení od svojich milovaných rodín. Modli sa za odvahu a silu pre našich misionárov.

4. Modli sa za tých čo stratili prácu, boli dočasne prepustení, aby mali dostatok prostriedkov na platenie nájmu, energií a jedla až dokiaľ znovu nebudú povolaní späť do pracovného pomeru.

5. Modli sa cirkev v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku a ostatných európskych štátoch, ktorí stratili svojich milovaných pre koronavírus. Modli sa za ich útechu a silu ísť ďalej.