Den 11 – Podněty k modlitbám – pondělí, 6. dubna 2020

Boží duha ujištění

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mat 7,7-8)

„Duhová záře kolem Božího trůnu svědčí o Boží věrnosti, ukazuje na jeho neproměnnost a stálost. My jsme se proti němu prohřešili, nezasloužíme si jeho přízeň, a přesto si přeje, abychom vyslovovali tak úžasnou prosbu: ‚Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.‘ (Jeremjáš 14,21). Jestliže mu vyznáme svou nehodnost a své hříchy, Bůh splní svůj slib a vyslyší nás. Splnění svých slibů zaručil ctí svého majestátu.“ (Perly moudrosti PM 73.6; COL 148)

Otázky k zamyšlení: Rozjímejme nad třemi různými typy modliteb podle Matouše 7,7-8. Jaký význam má duha kolem Božího trůnu? Co nám tím Bůh zaručuje? Co podpírá čest Jeho trůnu? Jak se můžeme na tyto věci dnes spolehnout?

  1. Modleme se za pokračující zdravotní krizi ve Spojených státech a v Evropě. Modleme se, aby pracovníci ve zdravotnictví měli dostatek všeho, co potřebují.
  2. Modleme se za pracovníky ze sektoru zdravotnictví, bezpečnosti a za důležité vládní úředníky napříč Spojenými Státy a po celém světě, kteří se nakazili koronavirem, když vykonávali svoji službu druhým. Modleme se za jejich uzdravení.
  3. Modleme se za ty, kteří jsou osamoceni uprostřed této pandemie, bojují se strachem a za ty, kteří cítí bolest z odloučení. Modleme se, aby si uvědomili, že nejsou sami a že Ježíš je jim po boku.
  4. Modleme se za všechny sbory v naší unii, které byly uzavřeny kvůli epidemii. Modleme se, aby tyto sbory dokázaly najít způsoby, jak zachovat „společenství” skrze živé přenosy a vydávání svědectví vhodnými „sociálně distancovanými” způsoby a aby mnoho dalších bylo přivedeno k pravdě i díky tomuto krizovému období.
  5. Modleme se, aby Bůh znovu zapálil oheň nadšení v srdcích Jeho lidí – nového nadšení pro Jeho Slovo, modlitbu a misii!