Deň 11 – Modlitebné podnety pre pondelok, 6. apríla 2020

Dúha Božieho uistenia

“Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte, a otvorí sa vám;  lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.” (Mat 7:7-8, ROH)

“Svedectvom o Božej vernosti je dúha okolo Božieho trónu, ktorá ukazuje na jeho nemennosť a stálosť. My sme proti nemu zhrešili, nezaslúžime si Jeho priazeň, no aj tak si praje, aby sme vysielali takúto úžasnú prosbu: “Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy. Rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami” (Jer 14:21). Ak vyznávame Bohu svoju nehodnosť a svoje hriechy, on splní, čo sľúbil a vypočuje nás. Zaručil to cťou svojho majestátu. (Kristove podobenstvá, str. 112)

Otázky na zamyslenie: Rozmýšľaj nad tromi rôznymi typmi modlitby podľa Matúša 7:7-8. Aký význam má dúha obkolesujúca Boží trón? Čo nám Boh zasľúbil? Čo zaručil cťou svojho majestátu? Ako to posilňuje dnešnú istotu?

1. Modli sa za prebiehajúcu zdravotnú krízu v USA a Európe. Modli sa za  zamestnancov zdravotníctva, nech stále majú potrebné vybavenie a ochranu pre výkon svojej práce. 

2. Modli sa zamestnancov zdravotníctva, pracovníkov bezpečnosti a pracovníkov vlády v USA a na celom svete, ktorí sa nakazili vírusom COVID – 19 počas svojej služby pre iných. Modli sa za ich uzdravenie.

3. Modli sa za tých, ktorí žijú osamotene počas tejto pandémie, modli sa tých, ktorí majú strach  a tých, ktorí pociťujú bolesť z izolácie. Modli sa, aby pochopili že nie sú sami, ale Ježiš stojí neustále po ich boku.

4. Modli sa za cirkev vo svojej krajine, ktorá je zatvorená pre pandémiu vírusu. Modli sa za spoločenstvá a zbory, aby našli cestu ako ostať spolu spojení, napr. cez živé vysielania internetu či offline záznamov. Modli sa, aby sme mohli byt stálymi svedkami a nájsť cesty ako iných priviesť ku Kristovi v tomto čase samo-izolovanosti.

5. Modli sa, aby Boh znova zapálil túžbu v našich srdciach po jeho Slove, modlitbu a jeho misiu.