Den 13 – Podněty k modlitbám – středa, 8. dubna 2020

Naše oči hledí k Tobě

„Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!“ (2. Par 20,12, B21)

„Bůh nechce, abychom zůstávali oněmělí bolestí, se ztrápeným a zraněným srdcem. Chce, abychom pozvedli zraky a pohlédli na jeho drahou a laskavou tvář. Předobrý Spasitel stojí u mnohých, jejichž oči jsou tak zality slzami, že ho nepoznávají. Chce nás uchopit za ruce, abychom k němu vzhlédli v prosté víře, dovolili mu, aby nás vedl. Jeho srdce cítí náš žal, strasti a zkoušky. Miluje nás věčnou láskou a obklopuje nás svou dobrotou a soucitem. Měli bychom se Pánem Ježíšem více zabývat a stále přemýšlet o jeho laskavosti. On povznáší člověka nad každodenní strasti a nesnáze a přivádí ho do království pokoje. Myslete na to, děti utrpení a žalu, a radujte se z naděje. ‘Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.’ (1. J 5,4)“ (Myšlenky o naději str. 15, TMB 12)

Otázky k zamyšlení: Co to znamená nespouštět zrak z Ježíše? Co se občas stává, když jsou naše oči zaslepeny slzami? Po čem Bůh touží, aby to mohl udělat? Stejně jako je Boží srdce otevřené k našim trápením a smutkům, tak má být i naše srdce otevřené k bolestem a zármutku druhých. Jak se můžeme stát nástrojem Jeho soucitu a starostlivé solidarity k lidem okolo nás?

  1. Modleme se za ty, kteří jsou zlomení, za ty, kteří nedávno přišli o své milované a za ty, kteří bojují s pocity, že je od nich Bůh daleko.
  2. Modleme se za členy církve, kteří čelí výzvám v souvislosti s koronavirovou pandemií napříč Kanadou. Modleme se za sílu, pokoj a uzdravení. Modleme se za duchovní oživení a aby evangelium v Kanadě získávalo na síle navzdory těmto těžkým časům.
  3. Modleme se, aby nezištná a štědrá láska byla životním stylem našich členů po celém světě. Modleme se, aby se ti, kteří mají více zdrojů, dokázali rozdělit s těmi, kteří jich mají málo.
  4. Modleme se, aby členové církve po celém světě dali stranou své odlišnosti a přiblížili se jeden k druhému v křesťanském společenství a v modlitbě o Pozdní déšť.
  5. Modleme se, aby členové církve po celém světě přijali osobní zodpovědnost za sdílení evangelia s lidmi ve svém okolí navzdory tomu, že jsou velké evangelizační akce rušeny.