Deň 16 – Modlitebné podnety – sobota, 11. apríla 2020

Nauč nás modliť sa!

„Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“ (Jer 33,3)

„Zažívame vážne časy. Udalosti, ktoré sa dejú vo svete volajú každého nasledovníka Krista, aby bol vo vzťahu s Bohom skutočne úprimný. Aby sme posilnili tento vzťah a uspokojili naše emocionálne a duchovné potreby, musíme sa naučiť silu modlitby. Musíme prosiť Pána, tak ako kedysi jeho učeníci, hovoriac: Pane, nauč nás modliť sa.” (Modlitba, s. 1)

Otázky na zamyslenie: Môžeme byť súčasťou 100 dní modlitieb, a môžeme sa dokonca modliť v malých skupinkách, ale naučili sme sa už, čo to znamená, modliť sa? Volal si už niekedy, tak túžobne a úprimne, ako učeníci k Ježišovi, so slovami: „Pane , nauč nás, modliť sa?“ Ak nie, prečo o to nepožiadaš Pána dnes? „Pane, nauč ma modliť sa!“

Dôvod na chválu: Hoci sa veľké evanjelizačné stretnutia plánované pred Generálnou konferenciou v Indianapolis museli zrušiť, John Bradshaw teraz plánuje urobiť sériu stretnutí online, ktorá, ako veríme, bude mať oveľa väčší dosah. Očakávame desiatky tisíc ľudí, ktorí sa ich zúčastnia. Opäť raz, to zlé, čo nepriateľ zamýšľal, zmenil Boh na dobro.

  1. Modli sa, aby sme ako cirkev prosili Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a učil nás ako sa modliť spôsobom, aby sme obdržali odpovede.
  2. Modli sa, aby evanjelizačné série prednášok, ktoré John Bradshaw a It is written (Je napísané) plánujú mohli rezonovať v srdciach mnohých a aby sa mnoho ľudí rozhodlo pre Ježiša.
  3. Modli sa za zdravotníkov a nemocnice v tvojej oblasti, ktoré bojujú s nedostatkom zdravotníckych prostriedkov. Modli sa, aby Boh zabezpečil, čo je potrebné, aby naši zdravotníci ostali v chránení.
  4. Modli sa, aby sa viac ľudí zapojilo a pomohlo vo výrobe rúšok a iných ochranných prostriedkov. Modli sa, aby postele, dýchacie prístroje a zdravotné zariadenia boli otvorené a k dispozícii tým, ktorí ich budú potrebovať.
  5. Modli sa za službu Čínskych pracovníkov v meste Cebu na Filipínach. Modli sa za ochranu miestneho zboru pred koronavírusom a aby viac Číňanov sa aktívne zaujímalo o štúdium Písma.