Den 16 – Podněty k modlitbám – sobota, 11. dubna 2020

Nauč nás modlit se!

„Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti velké a skryté věci, které neznáš.“ (Jer 33,3, ČSP)

„Dožili jsme se vážné doby. Události na naší planetě volají každého následovníka Krista, aby byl naprosto opravdový ve svém vztahu k Bohu. Abychom posílili tento vztah a uspokojili naše emoční a duchovní potřeby, musíme poznat moc modlitby. Musíme prosit Pána, stejně jako tehdy jeho učedníci, pravili, ‚Pane, nauč nás modlit se.’” (Prayer, p. 1)

Otázky k zamyšlení: Možná jsme součástí sta dnů modliteb, možná se modlíme s dalšími členy našich malých skupinek, ale poznali jsme skutečně, co to znamená, modlit se? Volali jsme už vůbec někdy k Ježíši, „Pane, nauč nás modlit se?” Pokud jsi to dosud neudělal, zkus to dnes, řekni Ježíši: „Prosím nauč mě, jak se modlit!”

VÝZVY K CHVÁLE: Ačkoliv jsme museli zrušit velká evangelizační setkání s Johnem Bradshawem plánovaná před setkáním Generální Konference v Indianapolis, máme v plánu udělat sérii setkání online. Věříme, že tak budeme moci oslovit mnohem více lidí. Očekáváme desetitisíce účastníků. Tedy znovu tam, kde chtěl nepřítel působit zlo, Bůh jeho snahy obrací v dobro.

  1. Modleme se, abychom jako církev prosili Boha, aby seslal Ducha svatého a aby nás naučil, jak se modlit tak, abychom dostávali odpovědi.
  2. Modleme se za plánované evangelizační přednášky Johna Bradshawa a organizace It is Written. Modleme se, aby se připojilo hodně lidí a aby mnozí se mnozí z nich rozhodli pro Ježíše.
  3. Modleme se za lékaře, zdravotníky a nemocnice v našem okolí, kteří bojují s nedostatkem dodávek zdravotnického materiálu. Modleme se, aby Bůh poskytl vše potřebné, aby mohli bezpečně a v klidu pracovat.
  4. Modleme se, aby se více lidí zapojilo do výroby roušek a dalšího ochranného vybavení, aby mohl být zažehnán momentální nedostatek lůžek a ventilátorů a nemocnice tak mohly být připraveny na nápor pacientů.
  5. Modleme se za službu pro čínskou menšinu v Cebu City na Filipínách. Modleme se za ochranu od koronaviru pro místní sbory a aby se našlo více aktivních zájemců o studium Bible z řad tamější čínské menšiny.