Den 17 – Podněty k modlitbám – neděle, 12. dubna 2020

Velká vítězství

„Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat.” (Žalm 50,15)

„Největší vítězství vybojovaná pro Boží věc nejsou důsledkem učených diskuzí, výjimečného nadání, širokého vlivu, nebo množství prostředků; jsou vybojovány v audienční síni u Boha, když se v opravdové, bolestné víře lidé přimknou k Jeho mohutné a mocné paži.“ (Gospel Workers, p. 259)

Otázky k zamyšlení: „Pokud tedy víme, jak nesmírných vítězství můžeme dosáhnout skrze modlitbu a čas u Božího Slova, proč se tak zdráháme udělat si čas na modlitbu a studium Bible? Jaké činnosti, či které zábavy stojí v cestě k tomu, abychom prožívali osobním společenství s Ním?“

VÝZVY K CHVÁLE V Queenslandu, ve městě Toowoomba (počet obyvatel 130.000) jsou dva sbory – Toowoomba Central a Glenvale. Pastor Casey Wolverton je kazatelem v Glenvalu. První sobotu, co zemi zasáhla epidemie COVID19 a sbory byly uzavřeny, udělali místní členové bohoslužbu jako vždy, lavice však byly prázdné. Celou bohoslužbu na YouTube a Facebooku sledovalo 900 lidí. Když se místní rádio dozvědělo o tom, co adventisté dělají, zeptali se, jestli mohou nahrát jejich bohoslužbu a vysílat ji další den (v neděli) publiku 130.000 lidí. Kdyby nebylo koronavirové krize tak by se těžko něco podobného událo. Chvalme Boha!

  1. Modleme se, aby zvláštní poselství naděje mohlo znít i nadále skrze vysílání ve městě Toowoomba v australském Queenslandu. Modleme se za členy církve v Austrálii, aby dokázali najít způsoby, jak být stále světlem lidem ve svém okolí. 
  2. Modleme se za naše mnohé knižní evangelisty žijící po celém světě. Nemohou nadále chodit dům od domu. Modleme se, aby Bůh otevřel nové cesty pro tyto pracovníky oddané sdílení pravdy. Modleme se, aby se Bůh postaral i o jejich potřeby.
  3. Modleme se za nemocnice ve Spojených Státech, které očekávají nejtěžší týden v boji s pandemií COVID19. Modleme se, aby Bůh zasáhl.
  4. Modleme se za naše starší, lidi s oslabenou imunitou a jinak vysoce ohrožené členy našeho sboru. Modleme se, aby je Bůh obklopil svou ochraňující rukou. 
  5. Modleme se za ty, kdo již svoje milované ztratili vinou pandemie. Modleme se, aby ti, kdo prožívají ztrátu nalezli povzbuzení a sílu držet se Boha.