Deň 18 –Modlitebné podnety – pondelok, 13.apríla 2020

Hľadieť za hranicu viditeľného.

„Ježiš mu povedal: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ján 20,29)

„Častokrát je kresťanský život zasiahnutý nebezpečenstvami a nám sa zdá, že je ťažké plniť svoje poslanie. Predstavivosť nám vykresľuje skazu pred nami, za ktorou nasleduje otroctvo a smrť. Ale Boží hlas hovorí jasne: pokračuj! Poslúchnime príkaz, aj keď náš zrak nemôže preniknúť temnotou. Prekážky, ktoré bránia nášmu pokroku, nikdy nezmiznú pred váhajúcou, strnulou dušou, ktorá pochybuje. Tí, ktorí odkladajú poslušnosť, až kým nezmiznú všetky pochybnosti a nezostáva žiadne riziko zlyhania alebo porážky, nikdy nakoniec neposlúchnu. Viera sa pozerá za ťažkosti a drží sa toho neviditeľného, dokonca Všemohúceho, preto nemôže byť zmätená či bezradná. Viera je uchopenie Kristovej ruky v každej núdzi.“ (Pracovníci evanjelia, s. 262)

Otázky na zamyslenie: Je ľahké veriť tomu, čo vidíme, ale čo veci, ktoré nevidíme? Akými spôsobmi môže naša viera v Božie slovo rásť, aj keď sme ešte nevideli jeho naplnenie? Bolo nám povedané, že viera je dar. Na základe Efezským 2, 8 a Skutkom 3,16, kde nájdeme tento úžasný dar?

Dôvod na vďačnosť: Pretože platí zákaz cestovania kvôli Covid-19, do Papua Novej Guiney sa nedostanú evanjelisti, pastori ani laickí kazatelia zvonku, ktorí tam mali prísť na plánovanú akciu Total Membership Involvement (Zapojenie všetkých členov), ktorá sa mala uskutočniť tento máj. Avšak, miestni obyvatelia v Papua Novej Guiney sa už minulý rok stretávali a robili desiatky tisíc biblických hodín a iniciovali tisíce miestnych stretnutí , ktoré viedli laici a laickí kazatelia. A už teraz robia plány na ďalšie veľké evanjelizačné „ťaženie“, ktoré bude nasledovať po odznení pandémie Covid-19. Opäť, zlo, ktoré nepriateľ zamýšľal, obracia Boh na ešte väčšie dobro.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za Božiu ochranu pre ľudí a krajinu Papua Nová Guinea. Tiež za Božie vedenie vlády PNG, keď bude robiť dôležité rozhodnutia tiež za zdravotných odborníkov v boji proti COVID-19.
  2. Modli sa, aby to, čo Boh robí v Papui Novej Guinei prostredníctvom miestnych členov cirkvi, bolo ešte úspešnejšie ako pôvodné plány, ktoré mali predtým. Modli sa, aby nedošlo k žiadnym súbojom medzi kmeňmi, keď sa budú robiť plány ako ďalej.
  3. Modli sa za veriacich, ktorí sú uväznení v rôznych väzeniach na celom svete. Modli sa za silu, aby mohli byť svedkami pre spoluväzňov počas tejto krízy.
  4. Modli sa za malé pekárstvo a misionárske centrum v Jönköpingu, Švédsku, aby dokázalo osloviť ešte väčšie množstvo ľudí, aby mnohí poznali Ježiša a prijali ho za svojho Spasiteľa. Modli sa za viac kontaktov, ktoré by mali záujem o biblické štúdium a za ich obrátenie.
  5. Modli sa aj za miestne zbory vo Švédsku, ktoré sú malé a pozostávajú prevažne zo starších ľudí. Modli sa, aby Boh priviedol viac mladých ľudí do kostolov v Škandinávii a aby ochránil tieto malé kongregácie počas pandémie COVID-19.