Deň 21 – Modlitebné podnety- štvrtok, 16. apríla 2020

Hovorme vierou

„Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému, odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha.” (Ž 20:7-8)

„Ber Kristove slová ako svoje uistenie. Nepozval ťa náhodou, aby si prišiel k nemu? Nikdy si nedovoľ prehovárať k sebe spôsobom, ktorý ťa znechutí a oberie o nádej. Ak to budeš robiť, veľa stratíš. Tým, že sa budeš pozerať na to, ako veci vyzerajú a sťažovať sa, keď prídu ťažkosti a tlak, dokazuješ, že tvoja viera je mdlá a oslabená. Hovor a konaj tak, akoby tvoja viera bola nezlomná. Hospodin má bohaté zdroje, Jemu patrí svet. Nech tvoj pohľad viery smeruje k nebu. Hľaď na Toho, ktorý má svetlo, moc a účinnosť.“ (Kristove podobenstvá, s.146, v orig.)

Otázky na zamyslenie: Čo to znamená hovoriť a konať vo viere? Ak je naša viera slabá, ako si vypestujeme silnejšiu vieru? (Pozri Rim 10,17). Zdieľaj dnes s niekým skúsenosť ako ti Boh pomohol, aby tvoja viera porástla, alebo povedz niekomu skúsenosť o vypočutej modlitbe.

Dôvod na vďačnosť: Chválime Pána za zdravotné posolstvo, ktoré nám dal, ktoré ak uplatňujeme, pomáha nám byť silnejšími a prekonať choroby a rôzne ochorenia. Chválime Pána za mnohé spôsoby, ktoré nám umožňujú zdieľať túto zdravotnú reformu s ďalšími.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa, aby nám Boh pomáhal stať sa ľuďmi silnej viery, pretože vieme, že nás čakajú oveľa ťažšie skúšky.
  2. Modli sa za vyliatie Ducha Svätého na Boží ľud, aby sme mohli dokončiť dielo a ísť domov.
  3. Modli sa za múdrosť pre pastorov a správcov, ktorí sa snažia utešovať, povzbudiť a viesť uprostred chaosu.
  4. Modli sa, aby sme ako ľudia žili najlepšie ako budeme vedieť podľa zdravotných princípov, ktoré sme sa učili, aby naše telá mohli mať silný imunitný systém.
  5. Modli sa, aby nás Božia láska tak naplnila, tak nami pohla, tak naše srdcia nanovo zlomila, že si to nebudeme chcieť nechať pre seba a budeme to zdieľať s tými, ktorí nemajú žiadnu nádej.