Den 27 – Podněty k modlitbám – středa, 22. dubna 2020

Naplněný Slovem

„O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.“ (Žalm 27,4, ČEP)

„Můj Spasitel byl vzkříšen. Na něj spoléhám a vím, že on mě nikdy nezavrhne. V jeho jménu zvítězím. On je moje spravedlnost a moje koruna slávy.“ Nedovolte, aby si kdokoli myslel, že jeho případ je beznadějný; není to pravda. Možná cítíte, že jste hříšní a nedokonalí. To jen ukazuje, že potřebujete Spasitele. Pokud víte o hříších, které je třeba vyznat, neztrácejte čas. Jsou to drahocenné okamžiky. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1. Janův 1,9. Ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni, Ježíš to slíbil. Milovaný Spasitel je připravený nás kdykoli sevřít ve své náruči a obdařit nás svým požehnáním.“ (Rady pro církev, str. 46; CCh p. 48)

Otázky k zamyšlení: Po čem toužíš nejvíce? Co je nejhlubší volání tvého srdce? Možná jsi o tom v poslední době nepřemýšlel. Možná se snažíš jenom přežít. Anebo možná o tom neustále přemýšlíš. Udělej si dnes chvíli čas a zamysli se nad tím, kde nacházíš svou největší radost a své největší naplnění. Když to budeš dělat, uvažuj o Žalmu 27,4, a pros Pána Boha, aby ti dal srdce, které opravdu hladoví po tom, aby bylo v Jeho přítomnosti.

Výzvy k chvále: Západoafrická divize v Abidjanu, Pobřeží Slonoviny, vydala video o koronaviru pro hluchoněmé. Tak poskytla důležité informace o COVID-19 ve znakové řeči a prostřednictvím titulků. Jsme vděčni za to, že byly vytvořeny tyto zdroje, které mají oslovit všechny demografické skupiny.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se, aby se Bůh postaral o Své děti v Severní Koreji, Japonsku a Číně. Modleme se, aby se všechny oči, dokonce i oči vládních úředníků, vzhlédly k nebi a poznaly znamení času, a Ježíšova brzkého návratu.
  2. Modleme se za ty, kdo se účastní služby „Possibilities Ministries“. Modleme se za ty, kdo pracují s neslyšícími a hendikepovanými, a v dalších služebnostech zaměřených na speciální potřeby. Modleme se za lidi v koloniích malomocných, aby nebyli v této době zanedbávání nebo opomíjeni.
  3. Modleme se, když poznáváme, že se přibližuje Ježíšův příchod, abychom si všichni udělali čas a celým svým srdcem Ho hledali. Abychom pátrali hluboko v Jeho Slovu. Modleme se, abychom objevovali překrásné hluboké pravdy v Bibli, v knihách jako Daniel a Zjevení.
  4. Modleme se za misionáře, kteří plní své povinnosti na různých místech ve světě. Modleme se za to, aby byly uspokojeny jejich fyzické potřeby a za jejich ochranu.
  5. Modleme se dále za lidi, kteří se zotavili z koronaviru, aby se obnovila jejich síla a aby měli možnost rehabilitace.