Deň 28 – modlitebné podnety – štvrtok, 23. apríl 2020

Posilnení skrze Slovo

„Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.” (Židom 4,12, ROH)

„Ach, títo ľudia sa boja Hospodina!“ Och, že by milovali Hospodina?! Och, žeby Boží poslovia pocítili bremeno hynúcich duší! Potom by im už iba tak nekázali; ale oni by už mali moc Božiu – oživujúcu, ich duše a ich srdcia by horeli ohňom Božej lásky. Vo svojej slabosti by sa stali silnými; lebo oni by boli činiteľmi Slova. Počuli by Ježišov hlas: „Ja som vždycky s vami.“ Ježiš by bol ich učiteľom; a slovo, ktorým slúžia, bude rýchle a silné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč.“ (Svedectvá pre kazateľov a služobníkov evanjelia, s. 143)

Otázky na zamyslenie: Premýšľajte nad textom Židom 4,12. Ako rozumiete fráze: Božie Slovo dokáže prenikať do hĺbky srdca? Kedy ste boli naposledy usvedčený z niečoho, keď ste čítali Božie Slovo? Konali ste podľa tohto usvedčenia, alebo ste odsunuli nabádanie Ducha Svätého stranou? Podeľte sa o svoje myšlienky s niekým. Potom sa modlite, aby sme my ako ľudia nielen počuli Slovo a milovali Slovo, ale aby sme sa tiež snažili žiť podľa Slova.

Dôvod na vďačnosť: Chválime Pána vo viere za bohatú úrodu duší, ktorú prinesie ako odpoveď na evanjelizačnú udalosť „Hope Awakens“(Nádej Prebudenia). Chváľme Pána za rozhodnutia, ktoré už boli učinené pre Krista.

Podnety k modlitbám:

  1. Modlime sa za tých, ktorí sú uprostred krízy COVID-19, ktorí sú ňou sami postihnutí, alebo majú niekoho z blízkych milovaných, ktorí zápasia s touto chorobou.
  2. Modlime sa za pokoj pre členov cirkvi na celom svete, ktorí majú strach alebo sa boja, či sa cítia osamotení.
  3. Modlite sa za milióny čo zápasia s ťažkosťami na strednom východe v krajinách ako Irán, Afganistan a Pakistan. Modlite sa, aby uprostred tejto krízy Boh otvoril mnohým srdce pre „Pravdu“.
  4. Modlite sa za nové plány, ktoré sa teraz organizujú pre preložené zasadanie Generálnej konferencie, ktoré sa teraz uskutoční 20. – 25. mája 2021 v Indianapolise. Modlite sa, aby bola táto konferencia naplnená duchovnosťou, plánmi zameranými na misie a aby mal Duch Svätý úplnú kontrolu nad týmto stretnutím.
  5. Modlite sa za vyliatie neskorého dažďa na cirkev, aby sa práca mohla čo najskôr dokončiť, a aby sme mohli všetci ísť už „domov“.