Deň 30 – Modlitebné podnety pre sobotu, 25. apríla 2020

Modliť sa v zhode s Božou vôľou

„A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.“ (1. Jána 5:14)

V modlitbe viery sa nachádza božská veda a musí jej porozumieť každý, kto chce, aby jeho životné dielo bolo úspešné. Kristus povedal: „Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ Marek 11,24. Objasňuje nám, že naše prosby majú byť v súlade s Božou vôľou. Máme prosiť o to, čo nám zasľúbil, a všetko, čo dostávame, máme používať na konanie jeho vôle. Pri splnení podmienok je zasľúbenie nespochybniteľné….Nemusíme hľadať nejaký vonkajší dôkaz požehnania. Dar je v zasľúbení a my môžeme pokračovať vo svojej práci s istotou, že Boh splní, čo zasľúbil, a že dar, ktorý už máme, sa prejaví vtedy, keď ho budeme najviac potrebovať. (Výchova, str. 225)

Otázky na zamyslenie: Už si sa niekedy modlil sa niečo, o čom si vedel, že nie je Božia vôľa, ale i napriek tomu si to chcel tak veľmi, že si o to i tak prosil? Mnohokrát je retrospektívny pohľad lepší než plánovanie dopredu. Počas dnešného dňa sa nachvíľu zastav a obzri sa na svoj život. Uvažuj a ďakuj Bohu sa konkrétne modlitby, ktoré si sa kedysi modlil a On na nereagoval, pretože teraz vidíš, že neboli v tvojom najlepšom záujme.

Výzvy k chválam: Aj keď niektorí naši milovaní podľahli COVID-19, tak sú tu ostatní, za ktorých sme sa úprimne modlili a ktorých životy Boh ušetril. Chváľme Ho za prípady uzdravených ľudí. Držme sa našej „blahoslavenej nádeje“ keď Mu s dôverou odovzdávame straty blízkych a milovaných osôb, ktoré nevieme pochopiť.

Podnety k modlitbám:

  1. Modlime sa ľudí v oblasti Chattanooga Tennessee v USA. Touto oblasťou sa pred nedávnom prehnala séria silných tornád. Niektorí z nich prišli o život, mnohí stratili svoje domovy a teraz uprostred pandémie COVID-19 sa opäť snažia postaviť na nohy.
  2. Modlite sa za ľudí v chudobných krajinách bez možnosti práce. Modlite sa, aby členom cirkvi v týchto oblastiach bolo zabezpečené jedlo a veci potrebné na prežitie.
  3. Aj naďalej sa modlite za zdravotných profesionálov v prvých líniách, ktorí pokračujú v boji s touto pandémiou. Modlite sa, aby ostali uchránení od COVID-19. Taktiež sa modlite za ochranu ich psychického zdravia – sú vystavení stresu a náporu celej pandémie.
  4. Pokračujte v modlitbách za množstvo spoločností a malých firiem, ktoré finančne trpia v dôsledku ekonomického vypnutia . Modlite sa za ich zaopatrenie a múdrosť majiteľov pre ďalšie vedenie.
  5. Modlite sa za múdrosť pre politikov vo vládnych pozíciách, aby vedeli ako a kedy začať uvoľňovať jednotlivé veci podstatné pre chod ekonomiky.