Den 31 – Podněty k modlitbám – neděle, 26.dubna 2020

Modli se a sleduj, jak se nebesa hýbou

„Já ale budu volat k Bohu a Hospodin mě zachrání. Večer, ráno i v poledne k němu budu promlouvat, budu úpět a on mé volání vyslyší. V pokoji vykoupí mou duši z bojů proti mně, přestože je jich proti mně tolik.“ (Žalm 55,17-19)

„Modlitba je nebesy ustanoveným prostředkem k úspěchu. Výzvy, žádosti či naléhavé prosby mezi člověkem a člověkem, pohnou lidmi, a hrají roli v ovládání událostí národů. Ale modlitba pohne nebesy. … Modlitba, víra, důvěra v Boha, přinese božskou moc, která dá lidským plánům jejich skutečnou hodnotu – nicotu… Kdo vykročí tam, kde ho Bůh může osvítit, bude vyveden z šera ranního svítání do jasné polední záře.” (In Heavenly Places, str. 75)

Otázky k zamyšlení: Co je tou nejvíce nemožnou věcí, za kterou se modlíš, aby Bůh učinil? Jde o smíření mezi tebou a někým, koho máš rád? Jde o obnovení zničeného manželství nebo o přivedení dítěte zpět k víře? Sepiš si několik těchto nemožných modliteb, co máš na srdci, a vedle nich si sepiš konkrétní zaslíbení Božího slova. Začni třeba dovoláváním se těchto zaslíbení: Marek 10,27; Lukáš 18,27; 1.Janova 5,14.

Výzvy k chvále: Chvála Bohu, že si použil pandemii COVID-19 k usmíření mnoha lidí, a víme, Bůh si přeje učinit stejný zázrak uzdravení ještě mnohým dalším.

Podněty k modlitbám:

  1. Modlete se za naše členy žijící napříč různými africkými zeměmi, Karibskými ostrovy a Střední a Jižní Amerikou, kteří zápasí s koronavirovou pandemií.
  2. Modlete se za ty z vašich sborů a okolí, kteří jsou postižení finanční krizí. Modlete se, aby byly jejich potřeby zajištěny.
  3. Modlete se za štědré srdce, aby když byste byli někým, kdo má nadbytek, byli ochotní se rozdělit. Modlete se, abychom jako církevní rodina stáli po boku naším bratřím a sestrám v nouzi.
  4. Modlete se za to, aby nás Bůh vtáhl hlouběji do osobního času s Ním, nejen, abychom získali pomoc a požehnání, ale aby naší největší touhou bylo Jej opravdově znát.
  5. Modlete se, aby členové církve po celém světě využili přednosti této doby a horlivě šířili duchovní materiály, odkazy na přednášky nebo jiný druh duchovních pokrmů se svými sousedy a přáteli.