Deň 32 – Modlitebné podnety – pondelok, apríl 27, 2020

Modli sa za sľuby

„Jeho Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli skaze, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť.” (2. Pet 1,3-4)

„Každý sľub v Božom Slove je pre nás. V tvojich modlitbách, predlož sľub od Hospodina a vierou si nárokuj na Jeho sľuby. Jeho Slovo je uistením, že ak si žiadaš vo viere, tak dostaneš všetky duchovné požehnania. Pokračuj so žiadosťami, aby si prijal presahujúco hojne nad všetko, o čo si žiadal, alebo si na to myslel. Vzdelávaj sa, aby si mal bezhraničnú dôveru v Boha. Zlož všetky svoje starosti na Neho. Čakaj trpezlivo na Neho a On ti to prinesie.”
(V nebeských miestach In Heavenly Places, str. 71)

Otázky na zamyslenie: Čo to znamená mať neobmedzenú dôveru v Boha a jeho Slovo? Ak každý sľub v Božom Písme je skutočne pre nás, ako je povedané, prečo sme stále často takí váhaví prijať Boha a Jeho Slovo? Ako by sme mohli zmeniť spôsob našej modlitby miesto modlitby váhavých pochybností na modlitbu presvedčenej viery? (Nápoveda: pozri Ján 6,37, Heb 11,6, a Rim 10,17)

Dôvod na chválu! Chváľme Pána za vyriešenie technických problémov so sériou HOPE AWAKENS (PREBUDENIE NÁDEJE) s It is Written (je napísané). Pokračujeme s modlitbami za Božské zabezpečenie a ochranu nad touto sériou.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za tých, ktorí práve počúvajú a pozerajú sériu „Hope Awakens“ s It is Written. Modli sa za to, že veľa sŕdc a životov bude navždy zmenených.
  2. Modli sa za tých, ktorí bojujú s COVID-19. Modli sa za to, aby im Boh dal dych liečiaci ako telesne, tak duchovne.
  3. Modli sa za všetkých v prvej línii a za podstatných pracovníkov, od lekárskeho personálu cez zamestnancov obchodov s potravinami až po doručovateľov. Modli sa za Božiu ochrannú ruku, aby bola nad nimi ako slúžia ostatným a zabezpečujú, že základné služby sú funkčné.
  4. Modli sa za starších, ktorí sú v domovoch dôchodcov a ich rodiny ich nemôžu ísť navštíviť. Niektorí nemôžu ani rozumieť, prečo ich nikto nepríde navštíviť. Modli sa za neustálu Božiu milosť, aby bola s nimi.
  5. Modli sa za tých, ktorí zápasia s úzkosťou, strachom a hlavne za tých, ktorí žijú sami. Ak vieš o niekom, kto spĺňa tieto kritéria, modli sa za to, aby si vedel, ako im môžeš pomôcť a ukázať záujem o nich – v sociálne bezpečnom a správnom spôsobe.