Týždeň 6 – 100 dní modlitieb

Anjeli všade navôkol

1-7. mája 2020

Melony Coleman

Musím zdieľať úžasnú skúsenosť, ktorá sa mi nedávno stala.

Môj manžel je pastorom v štáte Oregon (USA) a bol prvý večer evanjelizačnej série prednášok „Zjavenie nádeje“. Povzbudzovala som v našom zbore ľudí k väčšiemu modlitebnému úsiliu, a tak som sa rozhodla, že by som rada zriadila modlitebnú miestnosť počas týchto sérií. Môj tím pozostáva väčšinou zo starších priateľov a ľudí, ktorí sa modlia z svojich domovov, takže som si nebola istá, koľko účastníkov by som mala počas týchto stretnutí. Rozhodla som sa zriadiť modlitebnú miestnosť aj tak, dúfajúc, že nejakí členovia by boli ochotní prísť a modliť sa pravidelne počas týchto evanjelizačných sérií.

Ten prvý piatok som tam bola len ja. Cítila som sa sama, ale aj tak som sa modlila. Znovu, v sobotu večer som tam bola len ja. To ma trocha zmalomyseľnelo. Zapla som si krásne podanie „Pánovej modlitby“. Zatiaľ, čo to hralo, modlila som sa v tichosti: „Viem, že kde sú dvaja alebo traja zídení v Tvojom mene, Ty si, Pane, tam, ale čo ak som tu len ja?“

Keď pieseň skončila, otvorila som oči a miestnosť bola plná anjelov. Začala som plakať keď som sa v úžase začala obzerať. Anjeli boli vysokí, vysokí až po strop, so širokými ramenami. Stáli tam, rameno pri ramene, chrbtami k stene, okolo rohov miestnosti. Cítila som sa oproti nim maličká. Mali krídla a plynulé rúcha – ako šaty. Ich tváre ma priťahovali. Vyzerali ako muži, veľmi pohľadní muži. Ich oči boli veľmi láskavé a nežne sa usmievali, upokojujúce úsmevy. Ich rysy tváre niesli akoby atmosféru odvahy bojovníkov. Ich tmavé vlasy im padali na ramená a celkovo sa leskli takmer ako mydlová bublina. Aj keď som nemohla skrze nich vidieť, takmer som zároveň mohla. Ich postavy žiarili žltobielou farbou. Bola som schopná ich zazrieť asi len 4 alebo 5 sekúnd a potom boli preč. Ale nemohla som prestať plakať po celý zvyšok večera.

Bola som tak zmalomyseľnená, uvažovala som či Boh môže pracovať ,ak som v modlitebnej miestnosti sama. On mi ukázal zázračným spôsobom, že keď sa jeden človek modlí, stačí to. Cítim sa tak nehodná a vyvoláva to vo mne bázeň, že by mi On dal taký veľký dar. Ešte vždy často plačem, keď premýšľam nad touto posvätnou skúsenosťou.

Pokračujem v modlitbách v modlitebnej miestnosti nášho zboru sama, ale už nie som zmalomyseľnená, pretože viem, že miestnosť je plná anjelov, aj keď ich nevidím. Jednoducho som to musela zdieľať! Nikdy nesmieme podceniť silu modlitby. Aj keď sa modlí iba jeden človek – je to dosť. Boh pracuje, aj keď to nevidíme.

Melony Colemanová je ženou pastora a matkou troch detí. Žije spolu s rodinou v južnom Oregone.

Otázky na zamyslenie: Cítil si sa na modlitbe niekedy sám? Modlil si sa a modlil a stále nevidel odpoveď po ktorej si túžil? Alebo si uvažoval, či na tvojich modlitbách vôbec záleží, či niečo zmenia, ak sa modlíš sám? Ak si v pokušení podľahnúť zmalomyseľneniu, pamätaj, Ježiš sa modlil sám a pozri ako jeho modlitby zmenili svet! Mysli na Abraháma, Jákoba, Jozefa, Dávida, Elijáša, Ester a mnohých ďalších v priebehu storočí. Tiež sa niekedy cítili veľmi osamelo a predsa, ich modlitby pohli nebom.

Výzva aktívneho srdca: Tento týždeň by sme ťa radi vyzvali, aby si si vybral jednu alebo dve postavy zmienené vyššie (alebo si vyber svoju) a nauč sa všetko, čo môžeš o ich čase strávenom osamote na modlitbe. Použi Bibliu a Ducha prorockého pre svoje biblické štúdium, a zapíš si svoje zistenia. Potom si vyber jednu z vlastností, ktorú skutočne obdivuješ na nejakom aspekte ich modlitebného života, a modli sa, aby Boh vštepil túto cnosť aj do teba.

„Tým, že Eliáš bol mužom veľkej viery, si ho Boh mohol použiť v tejto ťažkej kríze v histórii Izraela. Keď sa modlil, jeho viera sa načiahla a chopila sa zasľúbení Neba, a vytrval na modlitbe kým jeho žiadosti neboli vypočuté. Nečakal na úplný dôkaz, že ho Boh počul, ale bol ochotný riskovať všetko za najmenší dôkaz Božej priazne. A predsa, čo bolo umožnené urobiť jemu pod Božím vedením, to môžu urobiť všetci v svojej sfére činnosti v službe Bohu…Viera ako je táto je dnes vo svete potrebná- viera, ktorá bude zakladať na zasľúbeniach Božieho slova a odmietne sa vzdať kým Nebesia nevypočujú.“ (Modlitba, str.138 v orig.)

Pre hlbšie štúdium: Návrhy na dodatkovú literatúru na tento týždeň