Den 36 – Podněty k modlitbám – pátek, 1. května 2020

Výzvy k chvále: Chválíme Pána za všechny církevní skupinky a služebnosti, které se nadále snaží hledat kreativní způsoby, jak pomoci lidem v nesnázích! Ježíšova láska se tak dotýká mnoha lidí!

  • Modleme se za členy církve, kteří uprostřed této pandemie žijí v hustě osídlených městech po celém světě. Modleme se za ochranu a zaopatření lidí v nouzi. 
  • Modleme se za vytrvalost lékařů a zdravotníků po celém světě, všude tam, kde celé týdny a měsíce bojují s pandemií koronaviru. 
  • Modleme se, aby Boží lid pokračoval v hlubokém studiu Jeho Slova, trávil mnoho času na modlitbě, odhodil svoje hříchy a připravil se na Ježíšův brzký příchod.
  • Prosme Boha, aby nám ukázal, jak se máme modlit v tomto čase krize.