Deň 39 – Modlitebné podnety – pondelok, 4. mája 2020

Nebeská moc

„Teraz viem, že Hospodin zachraňuje svojho pomazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätosti; v hrdinskej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice. Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojho Boha“ (Žalm 20:7-8).

„Kristovi nasledovníci musia bojovať proti nadprirodzeným silám, ale je im zabezpečená aj nadprirodzená pomoc. V tejto armáde sú všetky nebeské bytosti, a to nielen anjeli. Sám Duch Svätý, zástupca Kniežaťa vojska Hospodinovho, prichádza viesť tento boj. Nech by našich slabostí bolo koľkokoľvek a nech by naše hriechy a poblúdenia boli akokoľvek ťažké, Božia milosť je pripravená všetkým, čo ju hľadajú so skrúšeným srdcom. Moc Všemohúceho posilňuje tých, čo dôverujú v Boha“ (Túžba vekov str. 242).

Otázky na zamyslenie: Prajete si niekedy aby ste mohli vidieť armádu anjelov okolo seba, rodiny a svojho domu? Pozrite sa na príbeh Elizea a na to, čo sa stalo, keď Boh otvoril oči jeho služobníka (vid. 2. Kráľov 6,17). Predstavte si, ako strach jeho služobníka bol nahradený vierou keď uvidel ohnivé vozy. Aké ďalšie príbehy vás napadajú kedy Boh otvoril oči mužov a žien aby videli anjelov?

Dôvod na chválu: Chváľte Boha za to, že mnohí z Božieho ľudu sú naďalej verní v odovzdávaní desiatkov a darov a niektorí dokonca plánujú dať aj viac kvôli nedostatkom, ktoré sa môžu vyvinúť v dôsledku toho, že mnohí ostali bez práce.

Podnety k modlitbám:

  1. Modlite sa za tých, ktorí pracujú v bezpečnostných funkciách, ako sú napríklad policajní dôstojníci a iní. V niektorých častiach sveta narastajú občianske nepokoje kvôli karanténnym opatreniam, modlite sa preto za ochranu týchto mužov a žien.
  2. Modlite sa, aby vedúci predstavitelia vlády spolupracovali v jednote namiesto vzájomného podkopávania sa kvôli získaniu politických výhod.
  3. Modlite sa za liečivá a procedúry, ktoré by túto pandémiu spomalili alebo zastavili rýchlejšie ako odborníci predpokladajú.
  4. Modlite sa za to, aby naše miestne cirkvi boli v jednote, duchovnom oživení a vo väčšej túžbe po misii. Dostávame mnohé žiadostí z celého sveta k týmto záležitostiam.