Den 40 – Podněty k modlitbám – úterý, 5. května 2020

Nevidět a uvěřit

„Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.” (Jan 20,29)

„Víra bere Boha za slovo, ať už s pocity nebo bez nich. Je to podstata věcí, v něž doufáme, a důkaz skutečností, které nevidíme. Jak je možné, že dokážeme věřit svým bližním, ale Božímu Slovu důvěřovat neumíme? Když za Ním přicházíme pro moudrost a milost, nesmíme hledět na sebe a hledat, jestli nám dal nějaký zvláštní pocit jako potvrzení, že dostál Svému slovu. Pocity nejsou měřítkem. Když křesťané následovali pouze své pocity, docházelo k velkým nepravostem. Jak mohu vědět, že Ježíš slyší mé modlitby?  – Vím to díky Jeho zaslíbení. Říká, že slyší všechny potřebné, kteří k Němu volají, a já Jeho slovu věřím. Nikdy potomstvu Jákobovu neřekl: ‚Hledejte mě‘ nadarmo. Jestliže kráčíme ve světle, můžeme přicházet ke trůnu milosti se svatou smělostí. Smíme předkládat zaslíbení Boží v živé víře, a naléhavě přinášet své prosby. Ačkoli jsme slabí a chybující a nehodní, ‚Duch nám pomáhá v naší slabosti.‘ … Když jsme Bohu jednou předložili naši prosbu, nesmíme ji pak dále zanedbávat, ale říkat, jako Jákob, když bojoval celou noc s andělem, ‚Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš,‘ a tak jako on I my zvítězíme.” (Bible Echo, 24.9. 1894, odst. 6)

Otázky k zamyšlení: Jedna věc je věřit, když dochází přímo před vámi k zázraku, když ho vidíte na vlastní oči. Co však chvíle, kdy nevidíme žádné odpovědi, nevidíme ani zázraky, ani anděly, ani nevidíme Boží dobrotu v našem životě? Budeme stále pevně důvěřovat Bohu, dokonce i tehdy, když ničemu nerozumíme? Při hloubání nad těmito otázkami si přečtěte tyto texty: Židům 11,1; Římanům 8,24-25; Marek 9,24; Job 13,15

Výzvy k chvále: Chvalme Pána, že na mnohých místech klesají počty nových případů COVID–19.

Podněty k modlitbám:

  1. Když se nyní státy otevírají a ekonomiky rozbíhají, modlete se, aby se neobnovil žádný dramatický nárůst počtu nakažených.
  2. Modlete se za čínskou misijní práci ve městě v Cebu City na Filipínách a vůbec za službu na celých Filipínách a v Indonésii. Modlete se za ochranu před koronavirem. Modlete se také za to, aby stále více asijských občanů v nejrůznějších zemích mělo zájem o Ježíše a Biblické pravdy.
  3. Modlete se za Čínu, aby se se svou populací 1,4 miliardy obyvatel stala velmi přívětivou k šíření evangelia.
  4. Modlete se, abychom my všichni využívali tento extra čas, abychom doma hlouběji studovali Bibli a učili naše děti, jak studovat a milovat Boží slovo.