Deň 41 – Modlitebné podnety- streda, 6.mája 2020

Z tajného miesta

„Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme; stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život.“ (2 Kor 4, 7-10)

„Zo skrytých modlitieb vyšla sila, ktorá v dobe veľkej reformácie otriasla svetom. V posvätnom tichu vystupovali Boží služobníci na skalu Božích zasľúbení. V čase zápasov v Augsburgu ‚sa Luther každý deň najmenej tri hodiny modlil a boli to práve hodiny najvhodnejšie pre štúdium‘. Vo svojej skromnej izbe otváral svoju dušu pred Bohom slovami ‚plnými úcty, strachu a nádeje tak, ako by sa rozprával s priateľom‘. Hovoril: ‚Viem, že si náš Otec a náš Boh a že zaženieš prenasledovateľov svojich synov, pretože s nami si ohrozený i ty. Celá táto vec je tvoja a len z tvojej vôle sa na nej zúčastňujeme. Ochraňuj nás teda, Otče!‘“ (Veľký spor vekov, str.210 v orig.)

Otázky na zamyslenie: Po čom najviac túžiš? Čo je najhlbšia túžba tvojho srdca? Možno si o tom veľmi nepremýšľal. Možno sa len snažíš prežiť. Alebo možno o tom premýšľaš neustále. Oddeľ si dnes čas na to, aby si premýšľal nad tým, kde nachádzaš svoju najväčšiu radosť a najväčšie naplnenie. Keď tak budeš robiť, rozjímaj nad Žalmom 27,4 a pros Pána Boha, aby ti dal srdce, ktoré je skutočne hladné po Jeho (Božskej) prítomnosti.

Dôvod na chválu: Chváľ Boha za to, že ako cirkev, zbory i jednotlivci, prosíme Boha za kreatívne spôsoby ako sa priblížiť našim komunitám okolo. A za to, že Boh odpovedá na tieto modlitby mnohými kreatívnymi prístupmi.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za starších a deti- za tých najzranitelnejších z nás.
  2. Modli sa členov cirkvi, ktorí sa učia ako budovať priateľstvá s moslimskými utečencami, ktorí boli nedávno presídlení do ich susedstva. Modli sa za múdrosť, ako ich viesť k pravde.
  3. Modli sa za zbory po celom svete, aby s vierou začali budovať komunitné centrá (urban centres of influence) v mestách blízko nich, kde by mohli pomáhať ľuďom holisticky- fyzickým, duševným i duchovným poradenstvom a materiálnou či sociálnou pomocou.
  4. Modlite sa za vyliatie pozdného dážďa na cirkev, aby práca mohla byť dokončená a modli sme ísť domov.