Den 42 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 7. května 2020

Dokonalý pokoj

„Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků.“ (Izaiáš 26,3.4 ČSP)

„Lidé, kteří se spoléhají na Kristova slova, podřizují se jeho vedení a žijí podle jeho přikázání, nalézají pokoj a klid. Když je Ježíš s nimi, jsou šťastni a nic na světě je nemůže zarmoutit. V dokonalém podvolení se je dokonalý odpočinek. (Desire of Ages, p. 331; Touha věků)

Otázky k zamyšlení: Když ve svém srdci cítíš nepokoj, kam jdeš pro pomoc? S kým o tom hovoříš? Je to Ježíš? Vložení naší důvěry v Ježíše, naší věčné skály, nemůže být založeno na tom, jak se právě v daný moment cítíš. Musíš si jasně vybrat, zda Mu chceš důvěřovat, nehledě na okolnosti kolem tebe. Potom ti může dát „dokonalý pokoj“. Chceš se pro to rozhodnout už dnes?

Výzvy k chvále: Skrze nespočet online evangelizačních setkání, bohoslužeb a dalších internetových aktivit církve, se bývalí a neaktivní členové znovu začínají zajímat o Boha a opět se připojují k církvi. Díky Pánu!

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za členy církve, kteří chtějí sdílet svou naději způsobem, který je vhodný pro sekulární postmoderní lidi, žijící ve městech.
  2. Modleme se za Boží pracovníky využívající Kristovu metodu, aby naplňovali potřeby a dotýkali se srdcí lidí ve městech po celém světě.
  3. Prosme za ty, kteří jsou uprostřed krize, strádají nebo sami mají někoho, kdo je zasažený nemocí.
  4. Modleme se za pokoj pro členy církve po celém světě, kteří mají strach a obavy nebo se cítí sami.