Den 43 – Podněty k modlitbám – pátek, 8. květen 2020

Výzvy k chvále:

  • Brittney a Vanessa B.: „Náš sbor zahájil večerní modlitební setkání online. To, že se každý den setkáváme, nás všechny navzájem sblížilo. Je to úžasné požehnání!“
  • Mico F.: „Tato situace nám pomohla uvědomit si, že sbor není budova, ale jsou to lidé!“

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za sbory, které ztratily členy kvůli COVID-19.
  2. Modleme se za členy, kteří se potýkají s různými zdravotními problémy jako rakovina, autoimunitní nemoci, deprese a jiné.
  3. Modleme se za bývalé členy církve Adventistů, kteří vystoupili z církve. Modleme se za lidi v jejich sféře vlivu, kteří by kvůli tomu mohli být odvedeni od Pána Boha.
  4. Modleme se za nové členy, kteří vstoupili do církve v uplynulých letech díky různým akcím programu Total Member Involvement (Zapojení všech členů).