Deň 46 – Modlitebné podnety – pondelok, 11. mája 2020

Ježišova láska

“Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske!” – (Ján 15,9)

“Ak budem zachránená v Božom kráľovstve, musím neustále rozoznávať nové hĺbky v pláne záchrany. Všetci zachránení svätí uvidia a ocenia, ako nikdy predtým, lásku Otca a Syna a piesne chvál prepuknú z nesmrteľných jazykov. On miloval nás, On dal svoj život za nás. S oslávenými telami, so zväčšenými schopnosťami, s čistými srdcami, s nepoškvrnenými perami, budeme spievať o bohatstve zachraňujúcej lásky“ – (Letter 27, 1890)

Otázky na zamyslenie:
Boh je láska. On je Pôvodca lásky. Nemôže byť čistejšia láska ako láska v Božej hlave. Ak nás Ježiš miluje tak veľmi ako Otec miluje Ježiša, čo by mohlo byť atraktívnejšie ako byť s Ním v plnom súlade, harmónii? Ježišova láska sa nedá porovnávať!
Sú v tvojom súčasnom živote nejaké veci, ktoré miluješ viac ako Ježiša? Je tu niečo, čo okupuje tvoje srdce?
Žiadaj Ježiša, aby sa ťa dotkol dokonalou láskou s ktorou budeš od Neho milovaný/á. Prečo si nevyberieš už dnešok, aby si prijal túto lásku do svojho srdca a urobil by si to svojou hlavnou motiváciou, aby si kráčal vo viere?

Dôvod na chválu:

  • Niektoré krajiny a niektoré štáty v USA začali znovu otvárať  podniky (s obmedzeniami).
  • Nové prípady COVID-19 a nové úmrtia sú nižšie ako boli pôvodné predpovede.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za rôzne projekty na budovanie napríklad kostolov a škôl po celom svete. Modli sa za pokračujúcu obeť dávania a pravdivosti v desiatkoch a daroch.
  2. Modli sa za ostrovy Sv. Vincenta a Grenadiny (ostrovy v Karibiku), ktoré čelia najhorším suchám spolu s pandémiou COVID-19. Modli sa za dážď a Božie požehnanie na misiách v lokálnych cirkvách.
  3. Modli sa za členov, ktorí sú postihnutí strachom počas krízy.
  4. Modli sa za súdnosť v pochopení rozdielu medzi dodržiavaním ochranných opatrení danými vládou a vymáhaním falošného uctievania.