Deň 47 – Modlitebné podnety pre utorok, 12. mája 2020

Ježišova viera

„Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.” (Zjavenie 14,12, Roh)

„Viera v Kristovu schopnosť zachrániť nás hojne, úplne a nadobro je viera Ježišova.” (originálne z Vybraných svedectiev, zväzok 3, str. 172.3)

Otázky na zamyslenie: Žijeme v posledných dňoch. Teraz, viac než inokedy predtým, je potrebné mať absolútnu dôveru v Božiu schopnosť, že nás cez to prevedie! Ježiš poskytol Jeho život, smrť, vzkriesenie a Jeho Slovo so zasľúbeniami a nasmerovaniami pre teba. On sám sa zaviazal úlohou, že ťa zachráni. No nie je to úžasné?

Túžiš tomuto naozaj uveriť a prijať túto realitu aj s jej premieňajúcimi následkami do tvojho života? Chceš aby Ježiš vzal tvoju malú, slabú vieru a premenil ju na neotrasiteľnú vieru? Prečo Ho nepožiadať o vykonanie tejto práce v tebe, zatiaľ čo nasleduješ Jeho vôľu deň za dňom?

Dôvody k chvále: Je povzbudením počuť koľko našich zborov, kazateľov, starších zborov a ostatných členov je kreatívnych a pravidelne pripravujú online chvály, spoločenstvo a modlitebné skupinky pre ich miestnych členov. Bude to obrovským prínosom pre cirkev v ďalšom napredovaní. Učí nás to premýšľať novými a pozitívnymi spôsobmi, ako môžeme osloviť ľudí vôkol nás, ktorí potrebujú Ježiša.

Modlitebné podnety:

  1. Modlite sa rôzne misijné projekty a evanjelizačné úsilie v Severnom Sulawesi v Indonézii.
  2. Modlite sa za adventistických študentov v Káhire v Egypte, ktorí majú problém obdržať potravinové dary od členov z dôvodu určitých miestnych obmedzení.
  3. Modlite sa za odvážnych členov v severovýchodnej oblasti Nigérie, ktorí obhajujú posolstvo evanjelia aj napriek ohrozeniam prichádzajúcich od teroristických skupín, banditov a kriminálnikov, ktorí sú v tejto oblasti veľmi aktívni.
  4. Modlite sa za študentov na Filipínach, ktorí z dôvodu nových rozvrhov v dôsledku pandémie čelia problémom súvisiacimi s vyučovaním počas soboty.