Den 56 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 21. května 2020

Odevzdání se Boží misii

„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal… Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“ 1Kor 9,19; 22b (ČEP)

“Každý pravý učedník se do Božího království rodí jako misionář.” Touha věků (DA 195)

OTÁZKY NA SRDCE:

Misionářské dílo, evangelizace, to nejsou oblasti služby vyhrazené pouze pro pastora, nebo zkušeného evangelistu. Každý věřící, v jehož srdci skrze Ducha přebývá Ježíš, je povolán, aby byl světlem tomuto světu skrze slova pravdy a skutky lásky.

Proč právě teď nepožádat Krista, aby ti ukázal člověka a místo, které je dnešní den tvým misijním polem? Modli se za opravdový soucit se ztracenými dušemi a za odvahu sdílet svou víru s láskou k lidem v oblasti tvého vlivu.

VÝZVY K CHVÁLE:

  • Makobovi: “100 dní modliteb je pro naši rodinu dobrá zkušenost. Ačkoliv se situace v našem okolí zdá být hrozná, naše rodina prožívá v tomto období znovuodevzdání našich životů Ježíši skrze to, že bereme těchto 100 dní opravdu vážně.”
  • Tým mladých lidí z programu ‘Jeden rok pro Misii’ v Guwahati v Indii mohl oslovit stovky věřících hinduistů zdravotním poselstvím těsně před tím, než byla vyhlášena karanténa.

PODNĚTY K MODLITBÁM:

  1. Modli se za to, abys měl jasno v tom, jakou práci si pro Tebe Bůh připravil tam, kde teď jsi. Modli se, aby ti Bůh pomohl věrně sdílet Krista s lidmi ve tvém okolí skrze tvá slova, skutky a postoje.
  2. Modli se za všechny adventistické nemocnice, mají teď mnoho potřeb. Modli se, aby lékaři, sestry i ostatní personál vydávali svědectví pacientům v moci Ducha Svatého.
  3. Modli se za naše ‘Centra živé naděje’ – aby to byly pomyslné majáky svítící světu v těchto temných časech. 
  4. Modli se za největší města ve tvém kraji a aby nám Bůh daroval průlomová vítězství při oslovování jejich obyvatel. 
  5. Modli se za misionáře v první linii, zvlášť za ty působící v okně 10/40, kteří se snaží přinést Krista lidem, kteří žili tisíce let pod nadvládou Satana.