Den 61 – Podněty k modlitbám – Úterý, 26. květen 2020

Spravedlivý pokrm

„Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Matouš 5,6, ČSP)

„Spravedlnost je svatost, podobnost Bohu, a „Bůh je láska“ 1. Janův 4,16. Spravedlnost je soulad se zákonem Božím, neboť „všechna tvá přikázání jsou spravedlivá“ Žalm 119,172 a „láska je naplněním zákona“ Římanům 13,10. Spravedlnost Boží je ztělesněna v Kristu. Když přijímáme Krista, přijímáme spravedlnost.“ Myšlenky o naději 18.5 (MB 18.1)

Otázky k zamyšlení: Hladovíš a žízníš po Kristově spravedlnosti?
Jeho život dokonalé nesobecké lásky a Jeho zástupná smrt nám dává dvojnásobný dar milosti, která ospravedlňuje: 1) Připočtená spravedlnost je zaslíbením, že jsme přikryti Jeho dokonalým životem skrze víru v toto zaslíbení. 2) Jeho udělená spravedlnost je zaslíbení, že nás, sobecké bytosti, promění v bytosti, které životem víry v toto zaslíbení odrážejí Ježíšovu nesobeckou lásku.
Tento dvojnásobný dar tě naplní, plně tě uspokojí, a spasí tě! Proč ho nepřijmout už dnes a nezačít žít šťastným životem s Ježíšem s vědomím této úžasné skutečnosti Boží vykupitelné lásky?

Výzvy k chvále:

  • Jane D.: „Bůh uzdravil nemocné, za které jsem se modlila. A také úžasným způsobem pracuje v srdcích mojí rodiny.“
  • Marcia N.: „ Má dcera byla mnoho let závislá na drogách. Žila mezi bezdomovci a dokonce se dostala i do vězení. Naše modlitební skupina se za ní začala modlit a výsledkem bylo, že je teď v zařízení, kde se jí dostalo pomoci. Její zdraví se zlepšilo, znovu se začala zajímat o Pána Boha a čte si knihy Ducha proroctví. Řekla, že je to Bůh, kdo jí pomohl. Vzdávám slávu Bohu za Jeho lásku k nám a za to, že nám pomáhá v těchto velmi smutných letech. „Večer se uhostí pláč, ale ráno jásot.“

Podněty k modlitbám:

  • Modleme se, aby nás Kristus přikryl a naplnil Svou spravedlností.
  • Modleme se, aby Bůh zabránil prudkému šíření mozkomíšní meningitidy na severozápadě Ghany. V důsledku prudkého šíření už v této oblasti zemřelo mnoho lidí.
  • Modleme se za sbory, které přestaly být aktivní od chvíle, co se začal šířit COVID-19. Modleme se za kazatele, vedoucí sboru a členy, aby věděli, jak nejlépe zůstat v kontaktu v tomto čase. Modleme se za nové zaměření na důležitost modlitby.
  • Modleme se za členy v Myanmaru, když používají Internet k šíření evangelia v této době krize.