Deň 62 – Modlitebné podnety – streda, 27. mája 2020

Milosrdenstvo chcem!

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva.” – Mat 5,7 (Roh)

„Zdrojom všetkého milosrdenstva je Boh. Jeho meno je ‚Boh milosrdný a ľútostivý.‘ 2. Mojžišova 34,6. Nezaobchádza s nami podľa toho, ako si zaslúžime. Nepýta sa, či sme hodní jeho lásky, ale zahŕňa nás bohatstvom svojho zľutovania, aby sme sa jej stali hodnými. Nie je pomstychtivý. Nechce trestať, ale zachraňovať… Úprimne chce zmierniť utrpenie ľudí a svojim balzamom milostivo vyliečiť ich rany … Milosrdní majú mať „účasť na Božej prirodzenosti” a prejavovať Božiu súcitnú lásku. Komu srdce bilo súzvučne zo srdcom veľkej Lásky, ten sa snaží naprávať, nie odsudzovať. Kristus prebývajúci v ľudskom srdci je prameňom, ktorý nikdy nevyschýna. Srdce, v ktorom býva Ježiš, preteká dobročinnosťou.” – Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev, str. 29-30

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Urobte si chvíľku a premýšľajte o Božom milosrdenstve vo vašom životom. On vyhľadáva len to najlepšie, napriek našej nevernosti. Nevyžaduje, aby sme mu dokázali svoju hodnotu, preto aby sme dostali Jeho dar spasenia. On s nami zaobchádza s láskou.
Keď zakúšate a preciťujete Božie milosrdenstvo, Duch Svätý vám umožní stať sa jeho agentom milosrdenstva; a potom budete zaobchádzať s ľuďmi okolo seba s rovnakou láskou a milosrdenstvom akú má On k vám. Najmä však s tými, ktorí ti uškodili.
Rozhodnete sa dnes s Ježišovou pomocou rozšíriť Božie milosrdenstvo ľuďom vo vašom živote? Odpustíte im skôr, ako o to požiadajú, budete ich milovať skôr, než vám bude daný dôvod? Želajte im to najlepšie, bez ohľadu na to, či si to zaslúžia alebo nie.

DÔVODY NA CHVÁLU:

  • Elham L .: „Žiadal som Boha o hlbší vzťah s ním. Od začlenenia 100 dní modlitieb do mojich denných pobožností, a aj pomocou modlitebného denníka, sa môj modlitebný život oživil. Je to fascinujúce! „
  • Sherma J .: „ Boh odpovedal na moju modlitbu za ‚stratenú členku.‘ Táto osoba ignorovala moje pokusy o telefonát. Keď som ju navštívila, hovorila len o svojich problémoch a nedovolila mi povedať nič. Modlila som sa, aby Boh pracoval na jej srdci a namiesto toho, aby som jej volala ja, nech mi radšej zavolá ona. O dva týždne neskôr mi zavolala a povedala, že jej problémy sú preč a chce sa vrátiť do cirkvi a odovzdať svoj život Bohu!“

MODLITEBNÉ PODNETY:

  1. Modlite sa k Bohu, aby z teba urobil „agenta“ milosrdenstva pre ľudí v tvojom okolí.
  2. Modlite sa za študentov, ktorí sa snažia získať peniaze na školné, aby mohli dokončiť svoje vzdelanie. Modlite sa, aby zakúsili aj skrze ťažkosti, osobnú skúsenosť s Bohom vo svojom štúdiu.
  3. Modlite sa za ľudí a členov cirkvi v Zimbabwe. Väčšina z nich si nemôže dovoliť zostať v karanténe. A tiež ich systém zdravotnej starostlivosti nie je schopný zvládnuť krízu Covid-19.
  4. Modlite sa za mnoho kazateľov v Indonézii, ktorí sa nakazili nemocou Covid-19.
  5. Proste Boha, aby požehnal a chránil študentov v Brazílii, ktorí dobrovoľne vyrábajú dezinfekciu rúk pre starších ľudí.