Deň 63 – Modlitebné podnety– štvrtok, 28. máj, 2020

Čistá vízia

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” – Matúš 5,8

„‚Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom‘ Príslovia 22,11. Vierou smieme vidieť Boha už tu a teraz. Súcitnú lásku a dobrotu nebeského Otca poznávame z jeho každodenného zaobchádzania s nami. Zoznamuje nás s ním povaha jeho Syna a Duch Svätý nám umožňuje pochopiť pravdu o Bohu aj o jeho Synovi. Tí, čo sú čistého srdca, poznávajú Boha v novom, dôverivejšom vzťahu ako svojho Vykupiteľa. Spoznávajú krásu a čistotu jeho povahy a chcú odzrkadľovať jeho obraz. Vidia v ňom Otca, ktorý túži objať kajúcneho syna a srdce každého z nich oplýva nevýslovnou radosťou a šťastím.“ – Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev, str. 26

OTÁZKY NA SRDCE:

Keď verne kráčame s Bohom, On nám neustále otvára oči viac a viac pre porozumenie Jeho charakteru lásky, Jeho vôle a Jeho krásy. V uvedomení si Jeho perfektnej svätosti a čistoty, je na naše nedokonalosti vrhnuté svetlo a sme pozvaní, aby sme prijali očistenie, ktoré môže dať iba On. Na tejto strane nebies vidíme iba okom viery, ale jedného dňa, čoskoro, Ho uvidíme tvárou v tvár! To bude nádherný deň.

Dokiaľ tento slávny deň nastane, prečo by sme Ho nepožiadali, aby vyčistil naše srdcia od všetkej nedokonalosti a špiny? Prečo nehľadať aktívne vždy jasnejší pohľadať a pochopenie nášho Boha a Jeho vôle?

DÔVODY NA VĎAČNOSŤ:

  • Shana S.: „Počas 100 dní modlitieb som sa začala modliť za dlhoročnú priateľku (20 rokov), ktorá sa z ničoho nič rozhodla ma ignorovať v roku 2017. Zablokovala ma na telefóne atď. Veľa krát som ju skúšala kontaktovať. Bez odpovede. A teraz sa mi ozvala na druhý deň naspäť! Odblokovala ma na telefóne a povedala mi, že som nespravila nič zlé. Sme znovu v kontakte a zmierené. Boh odpovedá na naše modlitby!”
  • John K.: „Tu v Ugande nechal lockdown (obmedzenie pohybu) veľa z nás o hlade. Počas 100 dní modlitieb mi Boh dal múdrosť, aby som pomohol hladujúcim deťom. Poslal som správu 100 rodinám z cirkvi a požiadal som ich, aby sa podelili s jedlom s hladujúcimi okolo nich. Tento jednoduchý nápad sa rozšíril po celom regióne cez jedného novinára, ktorý to zdieľal online. S novými kontaktmi sme teraz cez WhatsApp začali základné evanjelizačné stretnutia!”

MODLITEBNÉ PODNETY:

  1. Modli sa za čisté srdce, odlúčené od hriechu, vyčistené od všetkej nečistoty.
  2. Modli sa za riaditeľov pohrebných služieb, pracovníkov pohrebných služieb, balzamovačov a ostatných, ktorí sú v priamom kontakte s tými, čo zomreli na COVID – 19.
  3. Modli sa za cirkev na Fidži, keďže tam zvažujú zaviesť štrukturálne zmeny a posilniť postavenie laikov pri preberaní zodpovednosti v rôznych oblastiach.
  4. Modli sa za službu zboru adventistov siedmeho dňa v meste Harvest v Alabame, USA. Sú lokalizovaní v mieste s nízkymi príjmami vysokou kriminalitou a vidia málo ovocia v ich duchovných snahách. Modli sa u Boha za to, aby sa dokázali presadiť.