Den 66 – Podněty k modlitbám – neděle, 31. květen 2020

Výsada pronásledování

„Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.“ (Matouš 5,10 ČSP)

„Pán Ježíš nevzbuzuje ve svých následovnících naději, že dosáhnou na zemi slávy a bohatství a že jejich život bude bez těžkostí. Nabídl jim však přednost, že mohou kráčet se svým Pánem po cestách sebezapření a pohany, protože svět je nezná.“ Myšlenky o naději 23.7 (MB 29)

Otázky k zamyšlení:
Když věrní křesťané projevují nesobeckou lásku, spravedlnost, svatost a pravdu, Satan vzbudí odpor a nenávist mezi těmi, kdo se rozhodli ignorovat hlas Ducha svatého. Můžeme si však být jisti, že při veškerém pronásledování, které by nás mohlo potkat, Ježíš bude s námi a oslaví se v náročné zkušenosti. Zažil jsi pronásledování, pro svou věrnosti Ježíši? Proč ano, nebo proč ne?
Rozhodneš se dnes odložit touhu zalíbit se světu a s modlitbou se zaměříš na sdílení Boží slávy, i kdyby to mělo mít za následek pronásledování?

Výzvy k chvále:

  • Mnohé sbory jsou kreativní při vedení sobotní bohoslužby i navzdory fyzické vzdálenosti.
  • Pandemie vynesla do popředí důležitost našeho zdravotního poselství u všech členů všude na světě. Roste zájem o preventivní zdravotní péči NEWSTART. Nyní se nabízí úžasná příležitost vést lidi ke komplexnímu pochopení Božích zákonů zdraví a celistvosti.

Podněty k modlitbám:

  • Modleme se za službu nejstaršího adventistického sboru v Norsku, který teď zakládá centrum vlivu, aby poskytoval zdarma kurzy norštiny migrantům, školu vaření, kavárnu konverzace, a další.
  • Modleme se za službu dvou nových mobilních ambulancí v Chiapas v Mexiku. Modleme se za pacienty, které převážejí a víkendové lékařské skupiny, které podporují, a umožňují tak lékařskou prohlídku zdarma, menší chirurgické zákroky, zubařské výkony, vyšetření ultrazvukem, oční prohlídky, a další.
  • Modleme se za oživení pravé zbožnosti a obnovený zájem o evangelizaci u každého člena a sboru ve světě.
  • Modleme se za církev v Burundi. V této době čelí mnoha zápasům a problémům. Jedině Boží zásah může přinést pokoj.