Deň 68 – Modlitebné podnety – utorok, 2. júna 2020

Ježišova príchuť

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali.” – (Matúš 5:13)

„Ak Boh nazýva svoje deti soľou, tým ich poúča, že jeho milosť dostali preto, aby sa každý z nich stal pomocníkom pri záchrane hynúcich. …Soľ uplatní svoju konzervačnú vlastnosť len vtedy, keď sa premieša s potravou a keď ju dôkladne prenikne. Podobne sa aj spasiteľná moc evanjelia dostáva do ľudských sŕdc len pomocou osobných stykov a priateľstiev. Ľudia nie sú spasení kolektívne, ale jednotlivo. Osobný vplyv býva pôsobivý. K tým, ktorým chceme pomôcť, sa musíme priblížiť. Chuť soli predstavuje životnú silu kresťana – Kristovu lásku v srdci, jeho spravodlivosť, ktorá preniká život. Kristova láska sa šíri a podmaňuje si ľudí. Ak je v nás, určite ovplyvní aj iných.“ (Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev, str. 43)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE: Zodpovednosť zdieľať Krista prináleží každému veriacemu. Svojim osobným vplyvom poukazovať na Ježiša, deliť sa o to, čo pre vás urobil a ako On je vo Vašom živote Cesta, Pravda a Život, to je povolanie každého kresťana.
Máte vo svojom živote neveriacich priateľov alebo spolupracovníkov? Alebo ste sa uzamkli v „adventistickej bubline“? Existuje vo vašom živote aspoň jeden nekresťan, ktorý získava zakúša chuť Ježiša tým, že s vami trávi čas ? Požiadajte dnes Ježiša, aby vás urobil svojou lahodnou soľou zeme!

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Prvé výsledky štúdií s vakcínami proti koronavírusu ukazujú, že účastníci si vyvinuli účinné protilátky. Chváľme Boha za tento významný krok k úspešnej liečbe vďaka schopnosti nášho imunitného systému vytvárať si protilátky.

MODLITEBNÉ ŽIADOSTI:

  • Modli sa za službu adventistického centra pre utečencov a migrantov v brazílskom Manause. Starajú sa o Venezuelčanov žijúcich ako migranti v Brazílii. Pros Boha, aby požehnal a rozmnožil ich kreatívne spôsoby misie.
  • Modli sa k Bohu o to, aby priviedol vhodných zákazníkov do obchodíku so zdravou výživou a kaviarne s názvom „Šošovica“ v ruskom meste Yoshkar-Ola. Požiadajte Ho, aby požehnal ich bezplatné kurzy varenia a iné spôsoby oslovenia ľudí.
  • Modli sa za členov a študentov cirkvi a školy adventistov v Guinobatane na Filipínach. Cirkevná škola bola vážne poškodená nedávnym tajfúnom. Modlite sa za všetkých, ktorí sú postihnutí rôznymi prírodnými katastrofami na celom svete.
  • Modli sa za Centrum Životného Štýlu „Shalem” v Bogore v Západnej Jave. Od vypuknutia choroby Covid-19 mal veľmi málo hostí a zápasí s finančnými ťažkosťami. Modlite sa za ich úsilie a službu pre verejnosť: „Detoxikácia online” pomocou telekonferenčného programu „Zoom”, aby sa im aj v tomto období krízy podarilo osloviť a zasiahnuť veľa duší.

One Comment on “Deň 68 – Modlitebné podnety – utorok, 2. júna 2020”

  1. Jsem nesmírně vděčná za 100 dní modliteb, které mne povzbuzovaly v době, kdy neprobíhaly modlitební setkání ve sborech. Představa. že každý den se obrovské množství adventistů modlí za stejnou věc, mne naplňovala velkou radostí. Modlitebními žádostmi jsme získávali přehled o tom, co se ve světě a církvi děje. Dana

Comments are closed.