Deň 69 – Modlitebné podnety – streda, 3. júna 2020

Svieť Jeho svetlo

„Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach!” – (Matúš 5:14-16)

„My ľudia nemáme v sebe nijaké svetlo. Bez Krista sme ako nezapálené sviečky, ako mesiac odvrátený od slnka, bez jediného lúča, ktorý by sme mohli vyslať do temnoty sveta. Len čo sa však obrátime k Slnku spravodlivosti a stretneme sa s Kristom, celé naše vnútro osvieti jas Božej prítomnosti. Kristovi nasledovníci majú byť medzi ľuďmi niečím viac, než len blikavým svetielkom. Sú povolaní byť žiarivým svetlom sveta… Anjeli chcú prostredníctvom nás šíriť svetlo medzi hynúcimi a pomáhať im.” – (Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev, str. 46)

OTÁZKY NA SRDCE: Prečítal si si dnešné citáty? Uvedomuješ si, že anjeli čakajú, aby sa mohli dotknúť ľudí skrze teba? Nie je to úžasné?
Si pozvaný nielen na to, aby Duch Boží naplnil tvoje osobné túžby, ale aby si sa aktívne zapájal v zjavovaní pravdy, lásky a spravodlivosti v Ježišovi pre svet, ktorého čas pomaly vyprcháva.
Mysli na svoju rodinu, svojich priateľov, svojich susedov, svojich spolupracovníkov. Pýtaš sa Boha, aby ti ukázal, kto potrebuje Ježišove svetlo v jeho živote? Za koho by si sa mal modliť a kontaktovať ho tento týždeň?

DÔVODY NA CHVÁLU:

  • Veľa krajín okolo sveta začína opatrne odstraňovať obmedzenia pohybu.
  • Svetová zdravotnícka organizácia WHO hovorí: „Ak nás tento vírus má niečo naučiť, je to skromnosť, pokora.” Ľudia zisťujú, akí sú krehkí. Toto je veľká príležitosť pre cirkev, aby ukázala hľadajúcim nádej, ktorú máme v Ježišovi!

NÁMETY NA MODLITBY:

  • Modli sa za Božie požehnanie pre členov, ktorí pracujú s daňami v Panama City, za ich použitie ako mobilného komunitného centra. Polovica obyvateľov Panamy žije v Panama City.
  • Modli sa za lokálne komunitné centrum v Battambang v Kambodži. Toto centrum zahŕňa telocvičňu, vegetariánsku reštauráciu, ihrisko, kaplnku, zdravotné vzdelávanie, hudobné vzdelávanie a jazykovú školu. Modli sa za Božie požehnanie pre toto viacúčelové centrum a žiadaj Ho, aby služba rástla a aby prinášal ľudí, ktorých srdcia boli Ním pripravené.
  • Modli sa za pripravovanú evanjelizáciu adventistickým oddelením žien v Západnej Nigerskej Únii.
  • Modli sa za službu v novom adventistickom ozdravnom centre pre liečbu závislých v Orlande na Floride, USA, ktoré pomáha bojovať s epidémiou opiátov (lieky tíšiace bolesť, ktoré veľmi ovplyvňujú vedomie a zároveň sú prudko návykové). Modli sa tiež za milióny ľudí, ktorí túžia byť oslobodení od tejto závislosti.