Deň 78 – Modlitebné podnety – piatok, 12. jún 2020

Dôvody na chválu:

• Pastor H .: Ďakujeme veľmi pekne za vaše modlitby! Môj bratranec a jeho manželka sa majú teraz lepšie.

• Niekto poskytol významnú finančnú čiastku ako dar na pomoc knižným evanjelistom z celého sveta počas tejto krízy. Knižní evanjelisti nachádzajú nové a kreatívne spôsoby, ako osloviť ľudí s duchovnými knihami aj napriek obmedzeniam pohybu!

Modlitebné podnety:

  1. Modlite sa za väčšiu vieru (a pravdu) v Boha, najmä v čase krízy.
  2.  Modlite sa za Božie požehnanie pre členov, ktorí prevádzkujú taxíky v Panama City a využívajú ich ako mobilné centrá vplyvu. Polovica obyvateľov Panamy žije v meste Panama City.
  3. Modlite sa za nadchádzajúcu evanjelizáciu malých skupín, ktorú chce uskutočniť Adventistické oddelenie služby žien v Západnej Nigérijskej únii.
  4. Modlite sa za svojich členov blízkej a rozšírenej rodiny. Modlite sa za tých, ktorí nepoznajú Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, aby boli k Nemu pritiahnutí a obrátení jeho láskou.