Den 79 – Podněty k modlitbám – sobota, 13. června 2020

Duchovní uzdravení

“Uzdrav mě, Hospodine, a budu uzdraven, zachraň mě a budu zachráněn, protože ty jsi má chvála.” – Jeremiáš 17,14

“Kristus ochrnutého úplně uzdravil. Vrátil zdraví jeho duši i tělu. Nemocný potřeboval nejdříve vyléčit duši, aby mohl ocenit uzdravení těla. Než mohla být vyléčena tělesná nemoc, musel Kristus přinést úlevu jeho mysli a očistit ho od hříchu. Toto poučení bychom neměli přehlížet. I dnes tisíce lidí, kteří trpí nějakou tělesnou nemocí, touží stejně jako ochrnutý po poselství: „Odpouštějí se ti hříchy.“ Základem jejich nemocí jsou neuspokojené touhy a tíha hříchu, který v člověku vyvolává neklid. Tito lidé nemohou nalézt úlevu, dokud nepřijdou k Lékaři duše. Pokoj, který může dát jen on, obnoví sílu mysli a zdraví těla.” – Život naplněný pokojem, str. 35 (Ministry of Healing, str. 77)

Otázky k zamyšlení:

Příliš často žádáme Boha, aby nás uzdravil z fyzické nemoci, aniž bychom si uvědomili, že naší největší potřebou je být nejdřív uzdraveni duchovně. Ano, tělesné nemoci se někdy mohou zdát mnohem akutnější a zdají se být bolestivější než neodpuštěné hříchy v našich životech. Avšak, nenechte se mýlit, nic není důležitějšího, než aby od nás byly vzdáleny naše hříchy. “Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, (to zahrnuje I tělesné zdraví) ale své duši uškodí? (Marek 8,36).

Je pro tebe jednodušší požádat Boha o tělesné uzdravení, nebo o úplné očistění tvých hříchů a o sílu k vítězství obzvláště and tvými oblíbenými hříchy? Jsi ochotný klidně být I tělesně nemocný, když však duchovně budeš zdravý? Proč nepožádat Boha právě teď o to, aby ti ukázal tvou potřebu duchovního uzdravení?

Výzvy k chvále:

  • Bůh učinil opatření, aby některé z našich adventních nemocnic dostaly dostatek osobních ochranných prostředků, aby se personál mohl I nadále starat o pacienty s koronavirem.
  • Online evangelizační program rádia AWR již v současné době oslovily stovky tisíců posluchačů! Bůh skrze internet v této krizové době oslovuje zástupy.

Podněty k modlitbám:

  • Modlete se za duchovní uzdravení z hříchů, sobeckosti a pýchy.
  • Modlete se za jednu nejmenovanou ženu, která je už 15 předmětem útoků démonů.
  • Modlete se za službu nového Adventistického centra léčby závislostí v Orlandu na Floridě, v USA, které pomáhá v boji s epidemií opia. Modlete se také za miliony těch, kteří touží po osvobození ze závislosti.
  • Modlete se za závěrečný večer online evangelizačního program rádia AWR, aby mnozí mohli ten večer učinit úplné odevzdání se Ježíši a přijali nové pravdy.