Deň 81 – Modlitebné podnety – pondelok, 15. jún 2020

Zdravá myseľ

“A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.”
– Rimanom 12:2

“Oboje – fyzické aj mentálne sily, spolu so záľubami majú byť trénované tak, aby mohli dosiahnuť najvyššiu úroveň efektivity.“

– Counsels on Health, (Rady o zdraví), str. 445

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Zdravá myseľ do veľkej miery závisí od toho, na aké myšlienky sa neprestajne zameriava, na Tvojej strave, cvičení a zdravých vzťahoch. V dnešnej dobe bola vedou preukázaná súvislosť medzi tým, čo jeme a ako táto strava ovplyvňuje naše duchovné a duševné kapacity. Rastlinná strava, viacej ovocia a listovej zeleniny môže, medzi inými vecami, pozitívne ovplyvniť zdravie nášho mozgu. Taktiež to, čo vyberáme pre „konzumáciu“ našimi očami a ušami, rovnako ako to, o čom neprestajne premýšľame a hovoríme, vo veľkej miere ovplyvňuje náš duchovný a duševný stav.

Vyberáš si možnosť voľby rozmýšľania o nebeských veciach – o témach spravodlivosti a svätosti? Zapájaš Tvoj mozog do činností zameraných na Božie Slovo a Jeho vôľu? Ako vyzerá Tvoja strava? Pociťuješ, že na to, aby si mal zdravšiu myseľ, ktorá je pripravená sa podieľať na spirituálnych činnostiach, máš v týchto oblastiach čo zlepšovať?

Kedy naposledy si mal s niekým hlboký a zmysluplný rozhovor?
Prečo nepoprosíš Boha už dnes o to, aby Ťa sprevádzal v procese získavania lepšieho duchovného a duševného zdravia?

DÔVODY K CHVÁLE:

  • Na mnohých miestach boli uvoľnené obmedzenia pohybu a ľudia môžu opäť pracovať. Takže pozitívne prípady novej infekcie COVID-19 v mnohých krajinách celého sveta klesli.
  • Elden Ramirez (predseda združenia Montana): Desiatky počas marca 2020 sa nepohybovali v číslach ako predtým. Celú situáciu sme predložili Bohu. Dostali sme 4 dary, ktoré celý deficit vyrovnali! Všetci sme očakávali, že celková suma desiatkov v apríli bude rovnako nízka, ako v marci. Avšak, v apríli 2020 sme dostali najvyššiu sumu desiatkov za posledných 10 rokov! Boh sa stará, aby Jeho práca pokračovala i naďalej!

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modli sa za zdravú myseľ a schopnosť si vybrať, aby sa myseľ neprestajne zaoberala spravodlivými myšlienkami.
  • Modli sa za cirkevnú misiu v Demokratickej republike Kongo. Neistota spôsobená skupinami rebelov a celkovo nestabilná politická situácia, negatívne ovplyvňujú misiu cirkvi. Modli sa za to, aby Boh prelomil bariéry temnoty a zla a priniesol mocné oživenie zbožnosti ľudom v tejto oblasti.
  • Modli sa za mestské komunitné centrum v meste Battambang v Kambodži. Toto centrum pozostáva z telocvične, vegetariánskej reštaurácie, detského ihriska, kaplnky, kurzov zdravotného a hudobného vzdelávania a jazykovej školy. Modli sa o Božie požehnanie tohto mnohostranného prístupu a pros Ho o rast tejto služby a privedenie ľudí, ktorých srdcia si pripravoval.
  • Modli sa za novo pokrstených členov cirkvi po celom svete, ktorí počas tejto globálnej krízy odovzdali svoje životy Ježišovi.