Den 87 – Podněty k modlitbám – neděle, 21. června 2020

Zaslíbení Radosti

„Doufání spravedlivých končí radostí.“ Prov 10,28a (B21)

“Duše, která v sobě chová Kristovu lásku je plná svobody, světla a radosti. V takové duši nejsou rozdělené myšlenky. Celou bytostí prahne po Bohu. Nechodí za lidmi, aby mu řekli co je jeho úkolem, ale ke Kristu, zdroji veškeré moudrosti.” Reflecting Christ, p. 114

Otázky k zamyšlení

Už jsi někdy pocítil ‘radost z Pána’? Radost ze společenství s Bohem, z rozmlouvání na modlitbě s Ním a Jeho Slovem? Když zachytíš pohled Ježíše v Jeho čisté kráse, veškerá “zábava,” kterou svět nabízí, bledne ve své bezvýznamnosti. Ježíš se svými nevyrovnatelnými půvaby naplní tvoje srdce radostí, která doslova není z tohoto světa!

Toužíš po prožívání nebeské radosti? Radosti ze spasení, radosti z věrnosti, ze souladu a spolupráce s Bohem?

Proč dnes Boha neprosit, aby ti dal okusit Jeho radosti tím, že s Ním strávíš více času na modlitbě a rozjímání u Jeho Slova?

Výzvy k chvále

  • Novo Tempo (Brazilská pobočka Hope TV) je odevzdaná evangelizaci 24/7. Týden před velikonocemi je v Jihomerická divizi zvláštní čas pro evangelizaci. Když byly všechny sbory uzavřeny kvůli pandemii, vedoucí se modlili. Rozhodli se uspořádat virtuální evangelizační setkání s evangelistou Luísem Gonçalvesem. Výsledkem bylo 30256 lidí rozhodnutých ke křtu! Bůh je jistě schopen vést všechny věci k dobrému pro ty, kteří milují Pána!
  • Anonym: Během čtení 100 dnů modliteb jsem si uvědomil(a) že chci více Ježíše a méně sebe. Chválím Boha pro Jeho lásku a milost kterou mi projevuje!

Podněty k modlitbám

  1. Modli se za srdce, které je denně naplněné nebeskou radostí.
  2. Modli se za věřící, kteří čelili rozličným zkouškám kvůli zachovávání Soboty. Modli se za jejich věrnost, aby zazářili uprostřed výzev a pronásledování. 
  3. Modli se za Naga View – Adventistickou střední školu na Filipínách, aby byla provozuschopná navzdory pandemii.
  4. Modli se za to, aby pandemie COVID-19 skončila.