Den 93 – Podněty k modlitbám – sobota, 27. červen 2020

Já půjdu… za mou rodinou

„Jestliže se někdo nestará o své vlastní, a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.“ (1. Timoteova 5,8 ČSP)

„…musíš být upřímný, pevný a zásadní ve své povinnosti v rodině, aby šla dle možnosti s tebou. Nešetři úsilí, abys je přiměl k tomu, aby tě provázeli na tvé cestě k nebesům.
(The Adventist Home, str. 352 v orig.; Adventní domov, 57. kap.)

Otázky k zamyšlení: Všichni máme blízké či vzdálené členy rodiny, kteří ještě nenalezli lásku v Ježíši a nerozhodli se s ním věrně žít nebo ty, kteří od Něho odešli. Možná jsou někteří ateisté nebo mají jiný důvod k takovému rozhodnutí. Nebo možná neměli nikdy možnost plně slyšet, rozumět a vidět evangelium ve slovech a činech.

Ty máš odpovědnost dělat vše, co můžeš, abys jemně, mile a se vší moudrostí a láskou přicházel za těmito členy rodiny, projevoval jim svou péči a ve správný čas je nasměroval k pravdě a lásce Ježíšově.

Budeš v plném modlitebním nasazení činit tuto důležitou práci přímluvy a služby tvým nevěřícím/ne-adventistickým/odpadnutým členům rodiny? Budeš se snažit být více citlivý v tom, jak k nim budeš přistupovat?

Výzvy k chvále:

  • Během světového dne manželství a rodiny během pandemie nespočet skupin po celém světě mělo celonoční modlitební setkání, aby Bůh vyléčil jejich manželství a rodinné vztahy a stalo se mnoho zázraků, kdy se opět spojovala manželství a obnovoval mír v mnoha domácnostech, kde kdysi byly spory, napětí, úzkost a deprese.
  • Bůh vyléčil rodinu mé dcery z nemoci COVID-19 během 100 dní modliteb a také posílil pouto vztahů v mé rodině.
  • V sobotu, 13. června, jsme měli první bohoslužbu po uzavření sboru. Během úvodní písně „Nezapomeň na sobotu“ většina z nás plakala štěstím. Také jsme měli nečekaného návštěvníka ze sousední ulice, který se k nám připojil. Řekl nám, že plně porozuměl slovu Božímu pouze z poslouchání rádia Hope. Rozhodl se také přijmout Ježíše za svého osobního Spasitele. Chvála Bohu!
  • Během 100 modliteb více než 20 000 lidí v Zimbabwe bylo osloveno skrze mobilní telefony a online evangelizaci a mnoho z nich očekává svůj křest.
  • Během uzavření modlitebny byl náš sbor věrný a vrátil 143 % z obvyklé hodnoty desátek.

Podněty k modlitbám:

  1. Modli se za tvou blízkou i vzdálenou rodinu. Modli se za jejich spasení a za příležitosti sdílet s nimi tvou víru, Boží slovo a Ježíšovu lásku.
  2. Modli se za službu všech adventistických médií, která vytrvale vysílají evangelium po celém světě. Modli se za mocné požehnání.
  3. Modli se za podnikatele, kteří musí činit těžká rozhodnutí, která mají dopad na životy jejich zaměstnanců během pandemie.
  4. Modli se Matouše, muže, který zápasí se závislostmi, bezdomovectvím a s dalšími břemeny, které ho drží dále od cesty vedoucí za Ježíšem. Modli se za obrácení věcí k lepšímu a také za všechny vzácné lidi, kteří jsou pod nadvládou satana.