Deň 95 – Modlitebné podnety – pondelok, 29. jún, 2020

Pôjdem….. k svojim priateľom.

,,Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.” – Ján 15:13

„Každý člen cirkvi by mal cítiť svoju osobitnú povinnosť pracovať pre tých, ktorí žijú v jeho susedstve. Skúmajte, ako môžete čo najlepšie pomôcť tým, ktorí nemajú žiadny záujem o náboženské témy. Keď navštevujete svojich priateľov a susedov, prejavte záujem o ich duchovné ako aj ich aktuálne blaho. Prezentujte Krista ako Spasiteľa odpúšťajúceho  hriechy. Pozvite svojich susedov do svojho domu a čítajte s nimi zo vzácnej Biblie a z kníh, ktoré vysvetľujú jej pravdy. Toto, spolu s jednoduchými piesňami a vrúcnymi modlitbami, sa dotkne ich sŕdc. Nechajte členov zboru nech sa vzdelávajú, aby vykonávali túto prácu. Je to rovnako dôležité, ako zachrániť nevzdelané duše v cudzích krajinách. Zatiaľ čo niektorí nesú a cítia bremeno nezachránených duší v ďalekých krajinách , nech mnohí, ktorí sú doma, cítia bremeno duší, ktoré sú okolo nich a nech pracujú rovnako usilovne na ich spáse. “ – Testimonies (Svedectvá), zv. 6, str. 276

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE: Ježiš považuje vás a mňa za svojich priateľov. Aká úžasná myšlienka! Bol ochotný položiť svoj život pre naše spasenie a urobil to, aj napriek tomu, že nemal zaručené, že Jeho dar prijmeme.
Máte priateľov, ktorí ešte Ježiša nepoznajú? Alebo sa možno bojíte s nimi zdieľať o Kristovi zo strachu , že stratíte priateľstvo?
Pokiaľ Ježiš bol ochotný sa vzdať Svojho života (skutočne sa vzdal aj toho kým je), pre záchranu svojich priateľov, nemali by sme my robiť všetko čo je v našich silách, aby sme povzbudili našich hľadajúcich priateľov k vernej ceste s Ježišom?
Opýtajte sa Boha v modlitbe, ako sa môžete čo najlepšie zapojiť do evanjelizácie voči svojim priateľom. Požiadajte Ho, aby vám dal príležitosť podeliť sa o svojej viere, Ježišovej láske a o tom, ako aj oni môžu zažiť zachraňujúcu Božiu milosť!

DÔVODY NA CHVÁLY:
• Anonymné: Pandémia COVID-19 nám otvorila oči pre uvedomenie si blízkosti Ježišovho príchodu. Ďakujeme Bohu za iniciatívu 100 dní modlitieb. Teraz sa ako rodina modlíme omnoho viac . Jedného dňa v máji sme mali hroznú nehodu, ktorá mohla vyústiť  do vážnych úrazov, ale vďaka Bohu, že sme z toho všetci vyšli bez škrabancov! Toho dňa sme sa na našej ceste  dvakrát modlili. Boh je verný!
• Ruth A .: Modlila som sa, aby mi Boh dal príležitosť svedčiť môjmu susedovi a On mi otvoril dvere, aby som sa s ním zdieľala o Kristovi. Je chorý a začal veriť v Boha!
• Kancelária divízie južného Tichomoria: Dve špecifické modlitby za pacientov COVID-19 boli pozitívne vypočuté.  Obaja muži boli v extrémne kritickom stave a iba zázrak ich mohol dokázať uzdraviť. Obaja muži sa zotavili!
• Alicia S .: Ďakujem Bohu za 100 dní modlitieb, pretože skrze tento projekt mi zjavil všetky moje nevyznané hriechy, z ktorých jeden je sebectvo a zameriavanie sa iba na svoje problémy. Modliť sa každý deň za ostatných sa vo mne rozvíja viac starostlivé a milujúce srdce.
• Lo R .: Úprimne som sa modlil za niekoho, s kým by som sa mohol zdieľať o Ježišovi. Modlil som sa za to, aby sa ma niekto úprimne kládol otázky. Dnes som navštívil jednu firmu a táto dáma sa ma spýtala,  či mám letáčiky, ktoré by som jej mohol darovať. Povedal som, že ich mám tisíce. Dal som jej Cestu ku Kristovi, ona mi dala jej číslo a ja dúfam, že sa toho bude diať viac. Toto je pre mňa prvýkrát, čo takto dôverujem Bohu.

PODNETY K MODLITBÁM:
Modlite sa za svojich neveriacich priateľov. Modlite sa za múdrosť, ako s nimi zdieľali evanjelim v správnom čase.
Modlite sa za tých, ktorí majú problémy s duševným zdravím a cítia sa izolovane, úzkostlivo a bezmocne.
Modlite sa za zbor v kanadskom Toronte, ktorý bol zriadený predovšetkým pre zrakovo postihnutých, čo poskytuje pohodlné miesto na bohoslužby a budovanie priateľstiev. Modlite sa, aby sa táto služba na mnohých miestach rozrástla a opakovala.
Modlite sa za všetkých miestnych ľudí na vedúcich pozíciach v cirkvi, kazateľov, ako aj za združenie, úniu, divíziu a taktiež za administrátorov a pracovníkov Generálnej konferencie. Modlite sa, aby ich Boh obdaroval múdrosťou, aby mohli čo najlepšie pracovať v oblastiach ich služby.