Pripojte sa k nám na 100 dní modlitieb

Drahí modliaci sa členovia cirkvi po celom svete:

V akej vzrušujúcej dobe ľudskej histórie žijeme!

Zatiaľ čo srdcia ľudí po celom svete prepadajú strachu, my sa môžeme vo viere pohnúť vpred so zrakom pevne upretým na Ježiša. On má všetko pod kontrolou! Nič ho neprekvapí- žiadne tornáda, zemetrasenia, záplavy, ohne, dokonca ani svetová pandémia. On stále tróni a kraľuje.

Už to bude veľa mesiacov, čo sa konali prípravy na veľmi špeciálnu iniciatívu nazvanú 100 dní modlitieb. My veríme, že Boh zorganizoval načasovanie pre týchto 100 dní modlitieb vopred už dávno. Táto modlitebná iniciatíva, ktorej priebeh bol naplánovaný na 27. marca-4.júla 2020, bola pôvodne zameraná na modlitby za vyliatie Ducha Svätého na stretnutie Generálnej konferencie 2020 v Indianapolise. Avšak, s pandémiou koronavírusu, ktorý preniká našim svetom, a pri mnohých akciách, ktoré sa rušia, nie je lepší čas pre našu cirkev zomknúť sa v modlitbe hľadajúc posilnenie v čase krízy, tak ako aj moc Ducha Svätého pre misiu, ktorá je pred nami.

Chcem vás povzbudiť, aby ste sa zapojili do tejto veľmi špeciálnej modlitebnej iniciatívy. Aj keď sa stretnutie GK v júni 2020 nebude konať ako sa pôvodne plánovalo ( nový termín je 20-25. mája 2021 v Convention Center v Indianapolis- prosím sledujte www.casd.sk alebo originálnu web stránku Advent Review pre najnovšie aktualizácie ohľadom GK), budeme pokračovať v modlitbách za vyliatie Ducha Svätého na naše životy, našu cirkev a zbory, a našich bratov a sestry na vedúcich postoch. Okrem toho sa budeme modliť za všetkých ľudí nakazených COVID-19 aj tých, ktorých milovaní trpia. Budeme sa modliť za tých, pre ktorých je izolácia boj, za múdrosť pre predstaviteľov našich vlád, a za ďalší posun misie našej cirkvi v týchto náročných časoch.

Každý deň sa bude zdieľať špecifická prosba za ktorú sa budeme modliť.

Zatiaľ čo budeme naše srdcia pripravovať na týchto 100 dní modlitieb, počnúc 27. marcom 2020, pamätajme si zasľúbenie Jer 29,13:“ Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ Pán Boh nám taktiež hovorí: „Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa vyslobodím a ty ma budeš oslavovať“ Žalm 50,1. Aké úžasné zasľúbenie aj pre dnešok!

Sme uprostred svetovej krízy. Ako môžeme na ňu reagovať? V knihe Proroci a králi, vidíme ako Eliáš odpovedal na krízu v jeho dňoch.

V ťažkej a rozhodujúcej chvíli v dejinách Izraela Boh mohol použiť Eliáša, lebo to bol muž veľkej viery. V modlitbe vierou prijímal nebeské zasľúbenia. Modlil sa dotiaľ, kým nebol vypočutý. Neočakával však plný dôkaz vypočutia, ale každý náznak Božej priazne ho povzbudzoval k odvahe. To, čo mohol z Božej milosti urobiť on, môže v určenom úseku Božej služby vykonať každý… Takú vieru potrebuje aj dnešný svet – vieru, ktorá prijíma Božie zasľúbenia a nepovolí, kým nie je vypočutá. (Proroci a králi, str. 83-84)

Boh hľadá Eliášov pre dnešnú dobu – mužov a ženy ktorí sa budú modliť vo viere a uchopia ho za Jeho slovo! Buďme tou osobou, ktorá sa neprestane modliť dokiaľ nebesá nevypočujú.

Ako bude 100 dní modlitieb prebiehať?

  • Každý piatok (od 27. marca po dobu 15 týždňov) bude k dispozícii inšpirujúci článok alebo svedectvo povzbudzujúce k nádeji a odvahe počas hľadania Božej múdrosti v práve prebiehajúcich časoch veľkej núdze.
  • Každý deň budú e-mailom rozposielané špecifické podnety k modlitbám reflektujúce aktuálne potreby. E-mail bude posielaný iba registrovaným osobám. Vaše modlitebné návrhy za zbor/združenie/úniu/divíziu budú posúdené do zahrnutia denných e-mailov. Viď poznámku nižšie.
  • Každý týždeň budú taktiež zverejnené a odporúčané ďalšie zdroje a knihy. Tieto texty môžu slúžiť ako pomôcka na prehĺbenie vzťahu s Bohom a zároveň slúžia ako odrazový mostík misijných nápadov v týchto náročných časoch.

Je čas sa modliť! Hoci sa nemôžeme zísť k osobným modlitbám s našou zborovou rodinou, stále existuje veľké množstvo spôsobov ako sa „spoločne zísť“ – cez telefón, video konferencie alebo prostredníctvom iných sociálnych médií. Napriek tomu, že nie sme vždy spolu, sme stále zjednotení v Duchu a modlitba dosiahne na miesta, kam nemôžeme ísť. Poďme sa teda spoločne modliť na kolenách zatiaľ čo hľadáme Božiu milosť v počas doby naliehavej potreby.

V požehnanej nádeji,

Ted N.C. Wilson

a oddelenie modlitebnej služby GK

Pokiaľ ste sa ešte neprihlásili pre emailový odber 100 dní modlitieb, môžete tak urobiť na stránke:

www.revivalandreformation.org/100days

*Poznámka: Pokiaľ by niekto rád vzniesol modlitebnú prosbu týkajúcu sa miestnej komunity alebo miestneho zboru/združenia, tieto prosby môžu odoslať vyplnením formulára na www.RevivalAndReformation.org/100days a oddelenie modlitebnej služby Generálnej konferencie zváži možnosť zaradenia týchto prosieb do rozposielaných denných e-mailov. Z dôvodu rýchlo meniacich sa potrieb vo svete budú zamyslenia a modlitebné prosby zverejňované pre prekladateľov 1-2 týždne v predstihu. Pre dostupnosť týchto materiálov sledujte internetovú stránku www.RevivalandReformation.org .