Den 1. CZ – Podněty k modlitbám – Pátek, 27. Března, 2020

  1. Modleme se za Boží církev, aby pevně stála uprostřed velké koronavirové krize, které náš svět čelí. Modleme se za mnoho našich zdravotních profesionálů, lékařů, sester a dalších, kteří nepřetržitě pracují, aby zachraňovali lidské životy.
  2. Modleme se za naše bratry a sestry zejména v Itálii, Francii, Španělsku, Německu, protože to jsou oblasti nejhůře zasažené pandemií COVID-19 v Evropě.
  3. Modleme se za naše bratry a sestry a pracovníky zdravotních služeb v New York City, jedné z nejhůře zasažených oblastí Spojených Států.
  4. Modleme se, aby se zastavilo šíření koronavirové pandemie a aby Bůh vyslyšel volání Svého lidu a uzdravil naši Zemi.
  5. Modleme se, aby uprostřed chaosu křesťané po celém světě cítili blízkost Ježíšova brzkého návratu a v modlitbě za Ducha Svatého se přimkněme k Božímu trůnu.