Deň 3 – modlitebné podnety pre nedeľu, 29. marca 2020

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!“ Žalm 139:23,24

Satan sa ničoho nebojí tak, ako toho, že Boží ľud bude uvoľnovať cestu a odstraňovať všetky prekážky aby Pán mohol vyliať svojho Ducha na zomdlievajúcu cirkev a zatvrdené zhromaždenia. Keby existovala len len jedna satanova cesta, nikdy by neprišlo k žiadnemu ďalšiemu prebudeniu, či už malému alebo veľkému, a to až do konca časov. Ale my poznáme jeho zámery. Jeho moci sa môžeme ubrániť. Keď bude pripravená cesta pre Ducha Božieho a príde Jeho požehnanie, potom už satan nemôže uzatvoriť nebeské prieduchy aby na zem nepadal dážď, a tak zabrániť padaniu dažďa požehnania zostupujúceho na Boží ľud. Bezbožní ľudia a démoni nemôžu prekaziť Božie dielo; nemôžu vylúčiť Jeho prítomnosť zo zhromaždenia Jeho ľudu, ktorý bude ochotný v pokore srdca a so skrúšeným duchom vyznať svoje hriechy a odložiť ich, pokiaľ sa vierou budú dožadovať Jeho zasľúbení. Preto každému pokušeniu, každému zápornému vplyvu, či už verejnému, alebo skrytému vplyvu je možné sa úspešne ubrániť „nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. (Zachariáš 4:6). (Vybrané posolstvá, zv. 1, str. 124 v origináli)

  1. Modlime sa osobné privlastnenie Dávidovej modlitby v 139. žalme, pýtajúc sa Pána či stojí nejaká prekážka medzi Ním a nami. Ak Duch Svätý niečo odhalí, modlime sa za vyznanie a nápravu vecí s Bohom alebo ostatnými.
  2. Modlime sa, aby sme nezávisle na okolitých podmienkach žili v nádeji a nie v strachu.
  3. Modlime sa zabezpečenie pre tých, ktorí strácajú zamestnania, sú prepúšťaní alebo rozmýšľajú ako si zabezpečia stravu keď nemôžu pracovať. Modlime sa aby ich Boh uživil a zabezpečil pre ich každodenné potreby, tak ako to zasľúbil v Izaiášovi 33:16 a Liste Filipským 4:19.
  4. Modlime sa, aby členovia cirkvi po celom svete pochopila, že CASD je prorocké hnutie s prorockým odkazom zvereným poverené nebom veľmi špecifickou prorockou misiou a že práve teraz je čas na zažiarenie Božej slávy.
  5. Modlime sa, aby všetci cirkevní vodcovia a členovia videli túto prestávku v stretávaniach a agendách ako príležitosť pre pestovanie hlbšej osobnej cesty s Ježišom.