Deň 4 – modlitebné podnety pre pondelok, 30. marca 2020

„Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne.“
Žalm 91:6-7

Viera silnie v boji s pochybnosťami a odporujúcimi konfliktmi. Skúsenosť získaná v týchto skúškach má väčšiu cenu ako tie najvzácnejšie drahokamy.“ ( Svedectvá pre cirkev, zväzok 3, str. 555 origináli)

  1. Modlime sa, aby Boh naplnil prísľuby z 91. žalmu a postavil ochranu okolo Jeho detí, ochraňujúc ich koronavírovej epidémie zasahujúcou našu Zem.
  2. Modlime sa, aby táto svetová kríza bola bodom zvratu v histórii cirkvi a za otvorenie zraku ľudí pre videnie blízkosti Ježišoveho skorého príchodu.
  3. Modlime sa ľudí žijúcich v stiesnených priestoroch veľkých miest, aby našli kreatívne spôsoby ako ostať zdraví  a spojení s ostatnými. Modlime sa predovšetkým za deti uviaznuté vnútri.
  4. Modlime sa za múdrosť v mnohých rozhodnutiach, ktorým naše vedenie svetovej cirkvi čelí práve teraz. Modlime sa o Božiu múdrosť v týchto náročných časoch.
  5. Modlime sa o múdrosť pre našu vládu a svetových vodcov počas týchto ťažkých časov. Modlime sa aby medzi najvyššími vodcami a vládnymi úradníkmi boli ľudia úprimne hľadajúci Boha.