Den 5 – Podněty k modlitbám – Úterý, 31. Března, 2020

“Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Luk 11,13 (ČEP)

“Vylití Ducha svatého na církev je dychtivě očekáváno v budoucnu; je ale výsadou církve prožívat ho už teď. Hledejte to, modlete se za to, věřte tomu. Musíme ho obdržet a Nebe čeká na to, aby nám ho mohlo udělit.” The Review and Herald, March 19, 1895.

  1. Modleme se za ty, u kterých se nově prokázala nákaza COVID-19. Modleme se za moudrost při volbě léčebných metod.
  2. Modleme se za členy CASD aby byli nejlepším vzorem v dodržování zásad zdravého životního stylu a přírodních cest, jak podpořit imunitní systém, například jezením velkého množství ovoce a zeleniny, horkými a studenými kontrastními sprchami a častějším větráním.
  3. Modleme se, abychom jako církev dokázali efektivně využít a sdílet naše zdravotní poselství, “pravou ruku evangelia,” pomocí online výukových materiálů, videí a dalších tvořivých přístupů pro sdílení. 
  4. Modleme se, abychom čas, který máme navíc nevěnovali světské zábavě, ale abychom raději studovali Boží Slovo, modlili se a četli knihy a sledovali videa, která posílí naši víru.
  5. Modleme se za sbory po celém světě, aby vytvořily plány jak si zachovat spojení se svými členy i během času odloučení.