Deň 7 – modlitebné podnety pre štvrtok, 2. apríla 2020

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ Žalm 50:15

Jákob zvíťazil, lebo bol vytrvalý a odhodlaný. Jeho skúsenosť svedčí o moci vytrvalej modlitby. Teraz je čas, aby sme sa naučili vytrvalo sa modliť a neochvejne veriť. Najväčšie víťazstvá Kristovej cirkvi či jednotlivých kresťanov neboli výsledkom nadania či vzdelania, ani bohatstva a ľudskej priazne. Sú to víťazstvá dosiahnuté v rozhovore s Bohom, keď sa úprimná, zúfalo bojujúca viera chytá ruky Všemohúceho. (Patriarchovia a proroci, str. 145)

  1. Modlime sa o pokračovanie vzhliadania k Bohu vo viere, dôverujúc Mu s neistotami našej budúcnosti, vediac, že On má nad všetkým kontrolu. Modlime sa o to, aby sme verili Božiemu slovu aj keď situácia okolo nás vyzerá temne a zastrašujúco.
  2. Modlime sa o múdrosť pre bratov a sestry vo vedúcich postoch a administrátorov počas ich práce na logistických výzvach v preložení termínu zasadania Generálnej konferencie, ktorá sa bude konať 20. – 25. mája 2021 v Indianapolis.
  3. Modlime sa za to, aby zasadanie Generálnej konferencie 2021 bolo naplnené duchovnými a misijne-orientovanými plánmi a aby celé zasadanie mal pod kontrolou Duch Svätý.
  4. Modlime sa za tému zasadania Generálnej konferencie 2021: „Ježiš prichádza! Zapoj sa! Modlime sa aby členovia cirkvi po celom svete zobrali toto povolanie úplného zapojenia členov osobne.
  5. Modlime sa o veľké vyliatie Ducha Svätého na členov Božej cirkvi po celom svete, kdekoľvek sa nachádzajú, aby dielo mohlo byť dokončené a aby sme išli domov.