Deň 13 – modlitebné podnety pre stredu, 8. apríla 2020

Naše oči sa upierajú na Teba!

“Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď my sami nevládzeme vzdorovať tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať, k tebe upierame svoj zrak.” (2. Par 20:12, SEP)

“Nie je Božou vôľou, aby sme zostávali v nemej bolesti zo zraneným srdcom. Boh chce, aby sme sa zadívali do jeho láskyplnej, milujúcej tváre. Žehnajúci Spasiteľ je pri mnohých, oni ho však pre nával sĺz nepoznávajú. Chce nás uchopiť za ruku a viesť, keď sa naňho spoľahneme s detinskou dôverou. Jeho úprimné srdce má porozumenie pre nás žiaľ, utrpenie a starosti. Miluje nás večnou láskou a obklopuje svojou dobrotou a súcitom. Smieme sa primknúť k nemu celým srdcom a celý deň uvažovať o jeho milosti. On povznáša človeka nad každodenné starosti a ťažkosti a vedie ho do kráľovstva pokoja. Ubolení a zarmutení trpitelia, myslite na to a tešte sa z nádeje! “Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera” (1Jan 5:4) (Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev, str. 20,21)

Otázky na zamyslenie: Čo znamená upierať náš zrak na Ježiša? Čo sa stane keď je niekedy náš zrak zahmlený (rozmazaný) slzami? Čo Boh túži pre nás urobiť? Tak, ako Božie srdce má porozumenie pre náš žiaľ a starosti, tak rovnako by aj naše srdcia mali mať porozumenie pre trápenia a žiaľ ostatných. Ako môžeme byť Jeho predĺženým ramenom súcitu a náruče nežného pochopenia tým, ktorí sú dneska vôkol nás?

1. Modli sa za zlomených, ktorí prednedávnom stratili svojich milovaných, a za tých, ktorí majú ťažkosť pocítiť, že Boh je blízko nich.

2. Modli sa za členov cirkvi, ktorí čelia výzvam pandémie COVID – 19 v celej Kanade. Modli sa o silu, mier a uzdravenie. Modli sa o duchovné oživenie a za to, aby sa v dôsledku tohto náročného obdobia evanjelium ďalej mohlo rozširovať po Kanade.

3. Modli sa za nezištnú lásku, aby sa stala spolu s odovzdávaním darov súčasťou života členov cirkvi na tomto svete.  Modli sa, aby tí bohatší jednotlivci sa mohli podeliť s tými, čo majú málo alebo nemajú nič.

4. Modli sa, aby členovia cirkvi po celom svete dokázali odstrániť veci, ktoré ich rozdeľujú a aby sa priblížili k sebe a prosili o neskorý dážď.

5. Modli sa, aby členovia cirkvi na celom svete prevzali osobnú zodpovednosť za zdieľanie evanjelia s ľuďmi okolo seba v dôsledku zrušenia veľkých evanjelizačných programov.